Rezultati konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 5 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12148 od 10.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

5 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme do povratka odsutnog radnika na rad

 • Mirjana Denčić, strukovna medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme do povratka odsutnog radnika na rad

 • Katarina Kotur, strukovna medicinska sestra

III za Kliniku za neurohirurgiju – 3 viša radiološka tehničara na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Luka Bajčetić, strukovni medicinski radiolog,
 • Katarina Nikolić, strukovni medicinski radiolog,
 • Bojan Ivanov, strukovni medicinski radiolog,

14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, i to:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Jasmina Bibić, medicinska sestra

II za Službu za patohistologiju – 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandra Stanojević, laboratorijski tehničar

III za Centar za medicinsku biohemiju - 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Izbor kandidata nije izvršen, zbog malog broja prijavljenih kandidata i jer kandidat koji je konkurisao za ovo radno mesto nije došao na razgovor sa komisijom, iako je uredno pozvan.

IV za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Jovana Milošević, medicinska sestra,
 • Stefan Jovanović, medicinski tehničar

V za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Marko Teofilović, medicinski tehničar,
 • Natalija Novaković, medicinska sestra,

VI za Kliniku za neurohirugiju – 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Jovan Milenković, medicinski tehničar,
 • Jelena Cvetković, medicinska sestra,
 • Valentina Marković, medicinska sestra,
 • Miloš Petrović, medicinski tehničar,
 • Ana Milinković, medicinska sestra,

VII za Pejsmejker Centar – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Nataša Filipović, medicinska sestra,

VIII za Kliniku za očne bolesti - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • Sonja Trajković, medicinska sestra.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin