Obaveštenja o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme tehničkih radnika

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.02.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora broj 2961 od 04.03.2019. u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primljeni sledeći kandidati, i to:

Za radno mesto 1 magacionera za Službu za tehničke i druge poslove:

  • Dragan Milosavljević, autoelektričar

Za radno mesto 1 rukovaoca mašinskom obradom za Odsek za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Službi za tehničke i druge poslove:

  • Zoran Maksimović, mašinski tehničar

Za radno mesto 1 tehničara na održavanju kotlova visokog pritiska na pogonsko gorivo mazut u Odseku za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u Službi za tehničke i druge poslove:

  • Dejan Timotijević, tehničar mašinske energetike

Za 3 tehnička radnika- spremača sa nižom stručnom spremom, za Službu za tehničke i druge poslove:

  • Gordana Pijović
  • Branka Šekeroski
  • Zora Danilović

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof dr Milika Ašanin