Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 11.09.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 16.09.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13748 od 09.10.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom i 23 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

1 zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • dr. Ivan Rajković, doktor medicine

23 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom:

I za Kliniku za očne bolesti

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ivana Stanković, medicinska sestra
 • Simona Stojanović, medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije III Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Jelena Filipović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje prijemno-trijažne urgentne medicine i opservacije prijemno trijažne službe Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Ranko Tutulugdžija, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za OP blok Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Sara Kalanj, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije I Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Nemanja Stefanović, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Službu ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Dejan Cubović, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje urgentne neurologije Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Ivan Popović, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje za transplataciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Vanja Radojičić, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Aleksandra Stanisavljević, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje neurotraumatologije (neurohirurško „E“ odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Bojana Simeunović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje za transplataciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

 • Zoran Božić, medicinski tehničar

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

1 ginekološko akušerska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Slađana Ninković, ginekološko-akušerska sestra

1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Milica Milošević, pedijatrijska sestra

IV Klinika za infektivne i tropske bolesti

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Dejan Golubović, medicinski tehničar

V Klinika za digestivnu hirurgiju-I hirurška klinika

1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Tamara Denić, medicinska sestra

VI Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Bojana Vujatović, medicinska sestra

VII za Kliniku za kardiohirurgiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Dragana Jokić, medicinska sestra

VIII za Kliniku za urologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Irena Ristović, medicinska sestra

IX za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Marko Mrašić, medicinski tehničar

X za Kliniku za neurohirurgiju

2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju tela – H nož Klinike za neurohirurgiju

 • Marina Kovač, medicinska sestra
 • Uglješa Dimitrijević, medicinski tehničar

XI za Kliniku za pulmologiju

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Dušanka Marić, medicinska sestra

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin