Rezultati konkursa za prijem tehničkih radnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 02.10.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 03.10.2019. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 04.10.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14689 od 30.10.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 20 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

20 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom:

I za Službu za tehničke i druge poslove

13 spremača sa nižom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

 1. Ilija Ilić
 2. Tijana Ćirić
 3. Sanja Milojević
 4. Gordana Rotar
 5. Danijela Joksimović
 6. Dragana Gajić Blažić
 7. Ljiljana Milašinović
 8. Milina Miljković
 9. Ljiljana Milojević
 10. Jasmina Gajić
 11. Ljubina Vujić
 12. Zorica Gajić
 13. Biljana Janković

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

2 servirke sa nižom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

 1. Dragana Jovanović
 2. Snežana Eskić

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

1 radnik u garderobi sa nižom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

 1. Dragana Stanković

IV za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

1 krojač sa nižom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to:

 1. Stojka Biočanin

V za Klinički centar Srbije

3 pomoćna radnika na nezi bolesnika sa nižom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Klinički centar Srbije i to:

 1. Zoran Milosavljević
 2. Zoran Ristić
 3. Goran Backić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin