Rezultati konkursa na neodređeno vreme-zdravstveni radnici

Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8785 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 5 zdravstvenih radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke izabrani sledeći kandidati, i to:

5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

I za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane - 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

  • Aleksandra Pejić, specijalista higijene

II za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

  • Uroš Novaković, doktor medicine
  • Miloš Vasić, doktor medicine

III za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju - 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

  • Milana Jurišić, doktor medicine

IV za Kliniku za endorkinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

  • Matija Buzejić, doktor medicine

5 zdravstvenih radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke

I za Kliniku za psihijatriju – 1 viši/strukovni radni terapeut

  • Biljana Bogdanov, viši radni terapeut

II za Kliniku za neurohirurgiju -2 viša/strukovna radiološka tehničara za rad u Odeljenju za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela – H nož

  • Katarina Nikolić, strukovni medicinski radiolog
  • Luka Bajčetić, strukovni medicinski radiolog

III za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 1 viši fizioterapeut

  • Marija Babić, viši fizioterapeut

IV za Kliniku za kardiologiju – 1 viši rendgen tehničar za Odsek urgentne – perkutane procedure

  • Zorica Nikolić, strukovni medicinski radiolog

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin