Rezultati konkursa administrativni radnici Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16537 od 15.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Za Klinički centar Srbije – Kovid bolnicu:

Administrativni radnici – diplomirani pravnici – 6 izvršilaca

1. Dušan Jakovljević

2. Tijana Đurković

3. Sanja Sekulić

4. Jelena Živković

5. Milica Sević

6. Miloš Lukić

Administrativni radnici sa srednjom stručnom spremom – 24 izvršilaca

1. Aleksandra Marković

2. Sanja Jovanović

3. Dražen Potpara

4. Nemanja Joksimović

5. Marko Korugić

6. Ivana Dobrić

7. Branislava Pavlović

8. Sašenka Stefanović

9. Tamara Ivanović

10. Tanja Mišković

11. Milica Janković

12. Aleksandra Nešić

13. Ivan Mladenović

14. Slađana Karabašević

15. Lana Vučković

16. Kristina Živanić

17. Zorana Sarić

18. Jovana Vukojičić

19. Katarina Timotić

20. Vanja Stanojković

21. Sandra Isajlović

22. Marija Jerković

23. Dragana Nastasović

24. Ivana Savić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odseka centralne pisarnice, arhive i štamparije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin