Rezultati konkursa na određeno vreme administrativni radnici - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15131 od 18.11. 2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.11.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 19.11.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 17048 od 25.12.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za KCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

Za Klinički Centar Srbije/Kovid bolnicu

 ADMINISTRATIVNI RADNICI – DIPLOMIRANI EKONOMISTI 11 IZVRŠILACA:

 1. Milica Katić
 2. Vlada Dragojlović
 3. Nataša Vortić
 4. Rajko Ilić
 5. Aleksandar Đorđević
 6. Svjetlana Maletić
 7. Nataša Georgievski
 8. Dragica Jovanović
 9. Biljana Deletić
 10. Marijana Bujandrić
 11. Sonja Simonović

ADMINISTRATIVNI RADNICI – SARADNICI ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE – 5 IZVRŠIOCA:

 1. Marija Breković
 2. Ivana Veljković
 3. Emilija Dželetović
 4. Pavle Dimitrijević
 5. Marija Potpara

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin