Rezultati konkursa na odredjeno vreme Doktori medicine za UKCS-Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17125 od 28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 28.12.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 29.12.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 553 od 18.01.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za UKCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 12 IZVRŠIOCA:

  • 1 doktor medicine odnosno lekar specijalista radiologije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

1. dr Milena Marjanović

  • 1 doktor medicine odnosno lekar specijalista vaskularne hirurgije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

2. dr David Matejević

  • 5 doktora medicine odnosno lekara specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

3. dr Milica Stanojković

4. dr Branko Đurđević

5. dr Marija Grujić

6. dr Vasilije Tadić

7. dr Valentino Vurdelja

  • 5 doktora medicine odnosno lekara specijalista urgentne medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca – izabrano 3 doktora medicine

8. dr Andrija Jovanović

9. dr Adela Bjelak

10. dr Sandra Anđelković

  • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista transfuziologije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

11. dr Dragana Bakić Oršit

12. dr Tijana Orlić

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin