Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17126 od 28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 28.12.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 29.12.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 635 od 20.01.2021.godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za UKCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – za raspisanih 250 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera za Univerzitetski klinički centar Srbije/Kovid bolnicu –izabrano je 38 izvršioca:

 1. Mia Bordijanović
 2. Vladimir Pavlović
 3. Nataša Seč
 4. Miljana Orović
 5. Jelena Radivojević
 6. Aneta Ašini
 7. Anđela Simić
 8. Violeta Ivković
 9. Marko Kitić
 10. Zlatan Tumbul
 11. Katarina Popov
 12. Sonja Pavićević
 13. Biserka Ristić
 14. Danijela Stamenković
 15. Jelena Marković
 16. Vladica Miladinović
 17. Nebojša Bojić
 18. Milica Spasić
 19. Miloš Anđelković
 20. Divna Erbus
 21. Jovana Petković
 22. Gordana Šimurina
 23. Snežana Vujević
 24. Miljana Stojanović
 25. Tijana Stanišić
 26. Milena Nikolić
 27. Nemanja Kamenica
 28. Dragana Bajagić
 29. Miljan Petrović
 30. Aleksandra Pešić
 31. Ljubica Dakić
 32. Maja Ilić
 33. Milena Stevanović
 34. Nina Čukić
 35. Zorica Tanević
 36. Dalibor Dragićević
 37. Milka Knežević
 38. Vesna Panajotova

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA 
prof. dr Milika Ašanin