Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike sa nižom stručnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3697 od 06.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 07.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon sprovedenog postpuka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 5628 od 03.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 15 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

TEHNIČKI RADNICI SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 15 IZVRŠIOCA:

I za Službu za tehničke i druge slične poslove

- 9 spremača-spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

1.Marina Bajčić

2.Gordana Marković

3.Svetlana Pejić

4.Dijana Tatarević

5.Bosilјka Ćertić

6.Marija Srećković

7.Zorica Janković

8.Zorica Filipović

9.Azemina Nedžipovski

- 6 pomoćnih radnika na ostalim bolničkim odelјenjima na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

1.Saša Milojević

2.Nebojša Vićentijević

3.Slavica Ivković

4.Dejana Kosovac

5.Lidija Milosavlјević

6.Sanja Milojević

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin