Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4272 od 14.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) raspisan je konkurs i objavlјen dana 15.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezi nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 5733 od 04.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM –   35 IZVRŠIOCA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

-3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

1. Ana Dragić

2. Slavica Vladisavlјević

3. Marija Živanović

II za Službu za patologiju,patohistologiju i medicinsku citologiju

-1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

4. Katarina Veselinović

III za Kliniku za nefrologiju

-za raspisana 2 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabran je 1 kandidat i to:

5. Sanja Radosavlјević

IV za Centar za polikliničku delatnost-Poliklinika

-1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

6. Jasmina Jeremić

V za Kliniku za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma

-2 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

7. Petar Marinković

8. Sofija Vićovac

VI za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

-1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

9.Darko Marinković

VII za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

-za raspisanih 5 radnih mesta za medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrano je 2 kandidata i to:

10.Anđela Grozdanović

11.Aleksandra Tomić

VIII za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-UC

-za raspisanih 6 radnih mesta za medicinske sestre/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrano je 4 kandidata i to:

12.Lazar Radić

13.Anđela Dimitrijević

14.Anđelija Milovančević

15.Jelena Todorović

IX za Kliniku za gastroenterohepatologiju

-za raspisana 2 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabran je 1 kandidat i to:

16.Ana Laković

X za Kliniku za kardiologiju

-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

17. Miloš Vuković

18. Marija Šabić

XI za Kliniku za urologiju

-za raspisana 2 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabran je 1 kandidat i to:

19.Vesna Tančić

XII za Kliniku za hematologiju

-za raspisana 3 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrana su 2 kandidata i to:

20.Vera Kačina

21.Ismet Ramović

XIII za Centar za radiologiju

-za raspisana 4 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabran je 1 kandidat i to:

22.Mirjana Stanojević

XIV za Kliniku za kardiohirurgiju

-za raspisana 3 radna mesta zamedicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrana su 2 kandidata i to:

23.Anđela Stojanović

24.Đorđe Pavkov

XV za Kliniku za ORL i MFH

-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

25.Anđelija Marinković

26.Marijana Srećković

XVI za Kliniku za neurohirurgiju

-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

27.Katarina Ješić

28.Aleksandra Mihailović

XVII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

-za raspisana 2 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabran je 1 kandidat i to:

29.Jelena Vukašinović

XVIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

-1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

30.Stefan Janković

XIX za Kliniku za očne bolesti

-za raspisana 3 radna mesta za medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrana su 2 kandidata i to:

31.Milica Krstić

32.Danica Rajković

XX za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

-2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

33.Anđelija Perić

34.Marija Lazarević

XXI za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prva hirurška

-1 laboratorijski tehničar u transfuziologiji sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Kabinetu za transfuziologiju

35.Isidora Banković

ISvim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
Prof. dr Milika Ašanin