Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4029 od 12.03.2024. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 13.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6256 od 12.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za 2 administrativna radnika sa visokom stručnom spremom i 10 administrativnih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati

ADMINISTRATIVNI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠILACA:

I za Službu za pravne poslove

-1 diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove za rad u Odelјenju za opšte pravne poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Izbor nije izvršen.

-1 pravno kadrovski analitičar za rad u Odelјenju za kadrovske poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Izbor nije izvršen.

ADMINISTRATIVNI RADNICI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 10 IZVRŠIOCA:

I za Službu za tehničke i druge slične poslove

-1 referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Nataša Anđelković

II za Kliniku za grudnu hirurgiju

-1 referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Milica Dušić

III za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

-1 referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove pisarnice na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Elena Nikolić

IV za Službu za ekonomsko finansijske poslove

-5 referenata za finansijsko-računovodstvene poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Milena Bulјugić
 • Nevena Krstić
 • Dragana Ilić
 • Bilјana Stančić
 • Izbor za jednog kandidata nije izvršen

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

-1 referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove na prijemu i ekspediciji pošte na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Sanja Krstić

-1 referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove – arhivar na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine

 • Mihajlo Čolić

Kandidata koji je konkurisao, a nije se pojavio na razgovoru sa komisijom molimo da podigne svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin