Donacija za rekonstrukciju Urološkog odeljenja Urgentnog centra

Kompanija Victoria Group i Klinički centar Srbije danas su potpisali Ugovor o donaciji vrednoj 200.000 evra, koja bi trebalo da obezbedi renoviranje Odeljenja urgentne urologije na Urgentnom centru, Kliničkog centra Srbije.

Kompanija Victoria Group i Klinički centar Srbije danas su potpisali Ugovor o donaciji vrednoj 200.000 evra, koja bi trebalo da obezbedi renoviranje Odeljenja urgentne urologije na Urgentnom centru, Kliničkog centra Srbije. Donacija Kompanije Victorija Group, koja je realizovana posredstvom Fondacije TV B92, ima za cilj značajno poboljšanje sanitarno-tehničkih uslova rada i revitalizaciju zastarelih instalacija na Odeljenju urgentne urologije Urgentnog centra. Vicotirja Group uspešno sarađuje sa Kliničkim centrom Srbije od 2012. godine kada je Urgentnom centru donirala dva aparata ukupne vrednosti 50.000 evra, od kojih, uz pomoć jednog od njih (Pathfast aparat), određuje biomarkere sepse, koja je jedan od vodećih uzroka smrti pacijenata u jedinicama intenzivne nege.

Direktor KCS prof. dr Miljko Ristić je izrazio zahvalnost donatorima, ističući da je u vremenu krize, ovakva pomoć veoma dragocena i stimulativna za sve zaposlene u KCS, na dobrobit pacijenata, ali i zaposlenih koji su u obavezi da u boljim uslovima pruže kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Donacija Kliničkom centru Srbije nastavak je brojnih aktivnosti na planu korporativne društvene odgovornosti Kompanije Victorija Gruop, pri čemu se saradnja sa KCS, ostvarena u prethodnom periodu, nastavlja ulaganjem u unapređenje uslova lečenja građana Srbije, na sistemski i održiv način, istakao je prilikom potpisivanja ugovora, Zoran Mitrović, generalni direktor kompanije Victoria Group.

 

Posebno zadovoljstvo saradnjom izrazio je i direktor Urgentnog centra dr Zlatibor Lončar, ističući, između ostalog i posebnu zahvalnost Fondaciji B92 i njenom direktoru Veranu Matiću, koja je pokrenuli akciju “Bitka za Urgentni centar”, sa ciljem da se tehnološki I tehnički unapredi rad “žile kucavice” KCS, što Urgentni centar nesumnjivo jeste. 

 

Veran Matić je ukazao na značaj društvene pomoći srpskom zdravstvu, izrazivši nadu da akcija pomoći Urgentnom centru neće biti manje uspešna od akcije “Bitka za bebe” koja je ne samo dala izvanredne rezultate na republičkom nivou, već je dobila i niz medjunarodnih priznanja.