Funkcionisanje video nadzora i drugih vidova obezbeđenja u skladu sa svim važećim propisima

Sve bezbednosne mere u Kliničkom centru Srbije (KCS), poput službe obezbeđenja, panik tastera i video nadzora, preduzete su i implementirane u skladu sa važećim zakonskim odredbama, po jasno određenoj proceduri, uz puno poštovanje prava i interesa pacijenata, a u cilju sprečavanja neželjenih događaja odnosno obezbeđivanja odgovarajućeg nivoa bezbednosti zaposlenih, pacijenata i imovine KCS.

Interes Kliničkog centra Srbije je da se funkcionisanje video nadzora i drugih vidova obezbeđenja u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kao i na Klinici za psihijatriju, odvija u skladu sa dobrom kliničkom praksom, svim važećim propisima kao i Zakonom o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, odnosno uz puno poštovanje prava pacijenata na human tretman i poštovanje dostojanstva.

U skladu sa tim, Klinički centar Srbije je postupio po preporukama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti od 24. januara i 20. marta 2017. godine koje su se odnosile na funkcionisanje video nadzora u Klinici za psihijatriju.

KCS će i u narednom periodu poštovati sve preporuke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koje mogu dodatno da unaprede funkcionisanje obezbeđenja uz garantovanje prava pacijenata na dostojanstvo i privatnost.

Medija centar KCS