2.08.2013.

JN 94K/2013 Javna nabavka Potrošnog materijala: Folije za pakovanje materijala u parno-formaldehidskim sterilizatorima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2013.

JN 38AM/2013 Javna nabavka male vrednosti CUSTODIOL-HTK SOLUTION a 1000ml.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.09.2013.

JN 40AM/2013 Javna nabavka male vrednosti ADEFOVIR DIPRIVOKSIL (HEPSERA) tbl. 30x100mg
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.10.2013.

30.07.2013.

JN 33AM/2013 Javna nabavka male vrednosti TOBRAMICIN 300mg/4ml – 336 amp.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INOPHARM D.O.O. - 30.08.2013.

JN 36AM/2013 Javna nabavka male vrednosti TREPROSTINIL 1X2,5mg/20ml – 2 amp
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2013.

JN 111A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku RILUZOL 56X50mg – 390 sc (RILUTEK)
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o obustavi postupka - 2.09.2013.

26.07.2013.

JN 77K/2013 Javna nabavka medicinskih gasova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2013.

JN 104A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku: Testova i potrošnog materijala proizvođača SIEMENS EX DADE BEHRING za potrebe Klinike za gineklogiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 6.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERLAB EXIM - 27.08.2013.

JN 105A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku: Testova i potrošnog materijala proizvođača SIEMENS EX DADE BEHRING za potrebe Klinike za infektivne bolesti
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 6.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERLAB EXIM - 27.08.2013.

JN 107A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku potrošnog materijala za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 9.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.09.2013.

JN 106A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku testova i potrošnog materijala trombotesta NycoCard-Axis-Shiald
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 9.08.2013.

23.07.2013.

JN 25TM/2013 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja i popravki gama kamera proizvođača Mediso
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.08.2013.

JN 99A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku zavojnog materijala
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije - 25.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora - 4.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PRIZMA TRADE - 10.09.2013.

JN 97A/2013 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal i medijumi za vantelesnu oplodnju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS D.O.O. - 11.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED D.O.O. - 11.10.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGLOVAC - 21.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS - 21.11.2013.

JN 31AM/2013 Javna nabavka male vrednosti: Lekovi sa B liste - NEOSTIGMINE 2.5mg/ml., PROTAMIN SULFAT 50mg/5ml., 3361500,3369220
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST D.O.O. - 27.08.2013.

JN 93T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki skenera Somatom Definition proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.11.2013.

22.07.2013.

JN 91T/2013 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije - 25.07.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.07.2013.
Obaveštenje o izmeni komkursne dokumentacije - 14.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2013.
Obaveštenje o izmeni komkursne dokumentacije - 16.08.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.08.2013.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.10.2013.

JN 73T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku: Usluge održavanja i popravki sistema za daljinski nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama, proizvođača „Informatika“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.09.2013.

JN 3KM/2013 Javna nabavka USLUGE: Zdravstveni pregledi profesionalno izloženih lica u zoni jonizujućih zračenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.07.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.07.2013.

JN 88T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku: Usluge održavanja i popravki medicinske opreme proizvođača Dräger Medical GmbH
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 14.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.09.2013.

JN 54K/2013 Javna nabavka računarske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "GOLUM" d.o.o. - 21.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AIGO BS" d.o.o. - 21.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "INFORMATIKA" ad - 21.10.2013

12.07.2013.

JN 26KM/2013 Javna nabavka male vrednosti: Potrošni materijal - sredstvo za hemijski tretman vode u sistemu grejanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.07.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka - 2.08.2013.

JN 83А/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Hematoloških reagenasa HORIBA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 14.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.09.2013.

JN 82A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku kitova za izradu fibrinskog lepka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2013.

10.07.2013.

JN 29K/2013 Javna nabavka: Opšta laboratorijska plastika i rastvori za vantelesnu oplodnju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2013.

JN 76T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – tehnički potrošni materijal za sterilizatore, proizvođača Getinge
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 01.09.2013.

5.07.2013.

JN 71T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki aparata za hemodijalizu proizvođača Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 30.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.08.2013.

JN 27AM/2013 Javna nabavka male vrednosti RITUXIMAB a 500mg.(MABTHERA)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST D.O.O. - 27.08.2013.

JN 28AM/2013 Javna nabavka male vrednosti COROTROPE (MIRLINON) 10mg/10ml
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION D.O.O. - 27.08.2013.