13.09.2013.

JN 47TM/2013 Javna nabavka male vrednosti Redovno održavanje, servisiranje i popravka pokretnih stepenica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Ispravka poziva za podnošenje ponuda - 13.09.2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.10.2013.

JN 145K/2013 Javna nabavka Dušeci, jastuci i štep deke za bolesničke krevete
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.10.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.11.2013.

JN 170A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ambalaža za izradu magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Izmena konkursne dokumentacije - 13.09.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.10.2013.

JN 169A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Sirovine za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 17.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora Esensa - 14.10.2013.
Odluka o dodeli ugovora Flora komerc - 14.10.2013.
Odluka o dodeli ugovora UNICHEM DOO - 14.10.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Flora komerc - 22.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNICHEM DOO - 22.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Esensa - 31.10.2013.
Odluka o dodeli ugovora Esensa - 5.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Esensa - 13.11.2013.

JN 167A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi i rastvori za aparat za kontinuiranu terapiju bubrežne insuficijencije PRISMAFLEX
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2013.

10.09.2013.

JN 46KM/2013 Javna nabavka male vrednosti tehnički gasovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.09.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 4.10.2013.

JN 161K/2013 Javna nabavka Radiofarmaci za sintigrafska ispitivanja - Molibdensko-tehnecijumski generator (99Mo/99mTc) od 26 GBq
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.11.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 21.03.2014.

JN 144A/2013 Javna nabavka Osteosintetski materijal za potrebe Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2013.

JN 84K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Video kolonoskopa sa procesorom
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 26.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2013.

JN 49AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Test za okultno krvarenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.11.2013.

JN 48AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Elektrode za rf ablaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.10.2013.

6.09.2013.

JN 162A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku sredstava za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora TERMOMED D.O.O. - 20.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora MAGLOVAC D.O.O. - 20.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora MERCURUS D.O.O. - 20.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora PAN STAR D.O.O. - 20.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora PMM SURGICAL MED D.O.O. - 20.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora TOP CHEMIE D.O.O. - 20.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TERMOMED D.O.O. - 24.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGLOVAC D.O.O. - 24.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCURUS D.O.O. - 24.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAN STAR D.O.O. - 24.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PMM SURGICAL MED D.O.O. - 24.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TOP CHEMIE D.O.O. - 24.09.2013.

JN 163A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku hemostatskog materijala
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora MERCURUS CO. d.o.o. - 19.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora UMED d.o.o. - 19.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 19.09.2013.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru B. BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 25.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru EUMED d.o.o. - 25.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCURUS CO. EXPORT-IMPORT d.o.o. - 25.09.2013.

4.09.2013.

JN 146K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za elektrokautere proizvođača „ERBE“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 17.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.10.2013.

JN 152A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi i potrošni materijal proizvođača EKF Diagnostic GmbH
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.10.2013

JN 153A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku PCR testova za HIB i HBV
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.10.2013

3.09.2013.

JN 44KM/2013 Javna nabavka male vrednosti KLIMA UREĐAJI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2013.

JN 151A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze proizvođača BAYER
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.09.2013.

JN 154A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku ACCUCHEK trake za određivanje glukoze
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.09.2013.

30.08.2013.

JN 134T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije centralne toplane
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora - 8.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2013.

JN 136T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki mašina za vantelesni krvotok proizvođača Terumo
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o obustavi postupka - 19.09.2013.

JN 141K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku RENDGEN KASETE IP SA FOLIJAMA (IMAGE PLATES) proizvođača - FUJI
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.10.2013.

JN 147A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku DOBRA - RO filmovi proizvođača KODAK
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.09.2013.

JN 148A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku DOBRA – Mikrobiološke podloge za aparat BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.09.2013.

23.08.2013.

JN 113K/2013 Javna nabavka Medicinska oprema: infuzione i špric pumpe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 7.11.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 20.03.2014.

JN 125K/2013 Javna nabavka kuhinjskog posuđa i inventara za potrebe više klinika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BONY-CO d.o.o. - 9.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNIPROMET d.o.o. - 9.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNION DRVO d.o.o. - 9.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FRIGOTHERM d.o.o. - 9.12.2013.

JN 98A/2013 Javna nabavka medicinskog potrošnog materijala i lekova sa negativne liste za potrebe sale za kateterizaciju srca
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 17.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.09.2013.
Obaveštenje o odlaganju otvaranja ponuda – 20.09.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.09.2013.
Obaveštenje o vremenu javnog otvaranja ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 14.11.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIMED DOO - 26.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIJAMED DOO - 26.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST DOO - 26.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES SYSTEM DOO - 26.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMA SWISS DOO - 26.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR DOO - 26.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS DOO - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN DOO - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER DOO - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IVEX DOO - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED DOO - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERFORTAS MEDICAL DOO - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE - 12.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINEKS-MEDICAL - 20.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST DOO - 23.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT DOO - 24.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS DOO - 23.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIMED DOO - 23.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.01.2014.

16.08.2013.

JN 96K/2013 Javna nabavka ambalaže za zbrinjavanje medicinskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni komkursne dokumentacije - 23.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "GALENIKA PHARMACIJA" d.o.o. - 23.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDIKA-PROJEKT" d.o.o. - 23.10.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.10.2013.

JN 7KM /2013 Javna nabavka male vrednosti: Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.10.2013.

JN 117K/2013 Javna nabavka medicinske opreme: Oprema za operacionu salu i jedinicu intenzivne nege
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.08.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.08.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.08.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.09.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 15.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 18.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICOLINE d.o.o. - 18.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAROCO MEDICAL EQUIPMENT d.o.o. - 18.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 18.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCURUS Co d.o.o. - 18.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APARAT ZA ANESTEZIJU DRAGER TEHNIKA d.o.o - 3.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PACIJENT MONITOR DRAGER TEHNIKA d.o.o - 3.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPERACIONA LAMPA DRAGER TEHNIKA d.o.o - 3.12.2013.

JN 120K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku jednokratni i višekratni potrošni materijal za aparat „STELLARIS“ – proizvođača Bausch&Lomb
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 140A/2013 Javna nabavka medicinske opreme: Potrošni materijal za endovaskularni tretman ik aneurizma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECO TRADE DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERFORTAS DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINEKS MEDICAL DOO - 29.10.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 30.10.2013.

14.08.2013

JN 131A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku reagenasa i potrošnog materijala proizvođača „ROCHE“ za potrebe Klinike za endokrinologiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.10.2013

JN 37AM/2013 Javna nabavka male vrednosti RITUKSIMAB a 500mg/50ml i a 100mg/10ml (MABTHERA)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.10.2013.

13.08.2013.

JN 114K/2013 Javna nabavka Medicinska oprema: uređaji za oeracione sale
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DEM d.o.o. - 10.10.2013.

JN 115K/2013 Javna nabavka Medicinska oprema: vodena kupatila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 24.10.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 27.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2014.

JN 110T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku usluge održavanja i popravke medicinske opreme proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o obustavi postupka - 13.09.2013.

JN 118K/2013 Javna nabavka usluga drugih zdravstvenih ustanova: laboratorijske analize za patohistologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2013.

JN 132A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku reagenasa i potrošnog materijala proizvođača „ROCHE“ za potrebe Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2013.
Odluka o dodeli ugovora ADOC - 30.09.2013.

12.08.2013.

JN 121K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za respiratore proizvođača Dreger - Carina
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.09.2013.

JN 102A/2013 Javna nabavka testova za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.11.2013.

9.08.2013.

JN 119K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku delova za aparat „lithoclast ii“ proizvođača „RICHARD WOLF“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.09.2013.

JN 108K/2013 Javna nabavka aparata za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju dece i odraslih u kućnim uslovima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.11.2013.

PRETHODNO OBAVEŠTENjE Medicinski potrošni materijal i lekovi sa negativne liste, za potrebe sale za kateterizaciju srca

JN 35AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Test trake za ispitivanje urina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2013.