5.12.2013.

JN 272A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi i potrošni materijal za aparat VITEK 2 Compact
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 23.12.2013.
Odluka o dodeli ugovora - 30.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2014.

JN 90AM/2013 Javna nabavka male vrednosti VALGANCICLOVIR tab. 60x450mg (VALCYTE) – kut. 16
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2013.

JN 218T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki aparata za autotransfuziju, proizvođača Medtronic
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.01.2014.

4.12.2013.

JN 241T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki medicinske opreme proizvođača Richard Wolf
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2013.

JN 270T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki EKG aparata, monitora i holtera pritiska i EKG- a proizvođača Spacelabs Healthcare, ultrazvučnih aparata proizvođača Zonare Medical Systems, aparata za impedansnu kardiografiju (ICG) proizvođača Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Одлука о додели уговора - 30.12.2013.

JN 89KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Fiberoptički bronhoskop
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 3.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2014.

2.12.2013.

JN 69TM/2013 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja i popravki gama kamera
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.12.2013.

JN 231A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setova za lipoferezu metodom DALI
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 23.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.01.2014.

JN 276A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektroda za aparat ICG CardioScrin
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.12.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 3.02.2014.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 6.02.2014.

JN 277A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmova proizvođača FUJI
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2013.

29.11.2013.

JN 86KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Termo trake, dijagnostički papir za EKG, EEG, UZ i druge medicinske uređaje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 273A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2014.

JN 274A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku RO filmovi proizvođača KODAK
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2014.

26.11.2013.

JN 269A/2013 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3,7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 12.02.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 14.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECO-TRADE DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINEKS MEDICAL DOO - 17.03.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC INTERNATIONAL DOO - 18.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT DOO - 29.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED DOO - 29.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS DOO - 16.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT DOO - 16.05.2014.

JN 223A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2013.

JN 224A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za rotacioni tromboelastometar ROTEM, za potrebe Klinike za digestivnu hirurgiju i Klinike za vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 17.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2013.

JN 78KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Full face maske i laringealne maske
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AIXMED d.o.o. - 20.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 20.01.2014.

JN 85KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Reprezentacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.12.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AGOS ARTE" d.o.o. - 13.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NECTAR" d.o.o. - 13.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.01.2014.

JN 72KM/2013 Javna nabavka male vrednosti CO2 absorber
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.02.2014.

25.11.2013.

JN 266K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku za javnu nabavku potrošnog materijala za cistoskopiju proizvođača „RICHARD WOLF“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2013

JN 267K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku za javnu nabavku potrošnog materijala: originalni instrumenti za endoskope proizvođača „KARL STORZ“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2013

JN 264A/2013 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal i reagensi za potrebe službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3,7
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFA TRADE ENTERPRISE - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM 3 - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Institut za virusologiju, vakcine i serume „TORLAK“ - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI CHEM - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM - 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 19.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH d.o.o. - 19.02.2014.

21.11.2013.

JN 235A/2013 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.12.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 21.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST - 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC - 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGLOVAC - 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAN STAR - 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TOP CHEMIE MEDLAB - 28.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. - 28.04.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.04.2014.

JN 74KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Medicinski sitan inventar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 81AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Zatvoreni sistemi za VAP
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.01.2014.

JN 260A/2013 Javna nabavka Govorne proteze-nedostajući delovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 27.12.2013.

19.11.2013.

JN 255T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Izvođenje naknadnih građevinsko- zanatskih i elektro radova, kao i pregled viškova i manjkova ugovorenih radova na adaptaciji prostora za potrebe magnetne rezonance na Klinici za digestivne bolesti
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.11.2013.
Odluka o dodeli ugovora - 10.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2014.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 10.02.2014.

JN 247K/2013 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.04.2014.

JN 263A/2013 Javna nabavka Implantata u ortopediji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 12.12.2013.

JN 214T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki aparata za funkcionalnu dijagnostiku pluća proizvođača Cardinal Health
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2013.

JN 228A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze proizvođača BAYER
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2013.

JN 229A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku ACCUCHEK trake za određivanje glukoze
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2013.

JN 230A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2013.

15.11.2013.

JN 245K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku potrošnog materijala: prekrivači za grejanje pacijenata za aparat - Mistral Air, proizvođača „The Surgical Compani International“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.12.2013.

JN 244K/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za ECMO procedure, proizvođača „SORIN GROUP“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.12.2013.

JN 250K/2013 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NOVODEX" d.o.o.- 24.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PROXIMA" d.o.o.- 24.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.01.2014.

JN 242K/2013 Javna nabavka računarske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ADA COMPUTERS" d.o.o. - 18.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AIGO BS" d.o.o. - 18.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "INFORMATIKA" ad - 18.02.2014.

JN 240K/2013 Javna nabavka Sterilni prekrivači za operacione mikroskope, kamere i glavu rendgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.01.2014.

JN 70KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Uređaj za neprekidno napajanje električnom energijom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.12.2013.

JN 67KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe neonatologije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2013.

JN 83AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Levosimendan (Simdax), inj. 1x2,5mg.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.12.2013.

JN 259A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika) – NORADRENALIN amp. 1mg/ml – 6000 amp
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2013.

JN 256A/2013 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftamologiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 15.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPTICUS d.o.o. - 15.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OFTAL C d.o.o. - 15.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.01.2014.

14.11.2013.

JN 252A/2013 Javna nabavka Reagensi, testovi i potrošni materijal proizvođača CHROMSYSTEMS za potrebe Klinike za endokrinologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.02.2014.

JN 234T/2013 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Dräger – po partijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2013.

JN 82AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Hemofilteri za konvencijalnu ultrafiltraciju-hemofilteri za EKK
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2013.

JN 73KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Nameštaj prema specifikaciji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.11.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 5.12.2013.

12.11.2013.

JN 68KM/2013 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Očne banke
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KEFO d.o.o. - 17.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPTICUS d.o.o. - 17.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 17.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.01.2014.

JN 249A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi za određivanje lakih lanaca imunoglobina za bolesnike sa mijelomom
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.12.2013.

JN 80AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Testovi i potrošni materijal – WESTERN BLOT za HIV i HCV
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2013.

JN 65TM/2013 Javna nabavka male vrednosti Mašinski potrošni materijal - nova energana
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2013.

JN 248A/2013 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog broj 3 i 7
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 27.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM DOO - 3.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC DOO - 3.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS DOO - 3.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIGUM DOO - 3.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SZR TODOROVIĆ - 4.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ESENSA DOO - 10.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CONING PPI DOO - 10.02.2014.

6.11.2013.

JN 233A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku MEDICINSKA PLASTIKA - Dren torakalni bez mandrene prav 16-36-1500kom., dren torakalni sa mandrenom prav 16-36, 300kom., kateter nazalni oksigeni 12 i 14-6000kom.
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2013.

JN 226A/2013 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene (po partijama)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.11.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.11.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.12.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.12.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.12.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALENIKA PHARMACIA d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECO TRADE BG d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC INTERNATIONAL d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMA SWISS d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PMM SURGICAL MED d.o.o. - 11.02.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.Braun Adria RSRB d.o.o - 1.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Galenika Pharmacia d.o.o - 1.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Labra d.o.o - 1.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Laviefarm d.o.o - 1.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma d.o.o - 1.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PMM Surgical Med d.o.o - 1.04.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 1.04.2014.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci Labra d.o.o – 21.07.2014.

JN 227A/2013 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe histopatoloških laboratorija (po partijama)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.11.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 8.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 8.01.2014.

JN 221K/2013 Javna nabavka Reagenasa za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.01.2014.

JN 66AM/2013 Javna nabavka male vrednosti Elektrode za RF ablaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2013.

JN 77AM/2013 Javna nabavka male vrednosti LJudski albumin 20% а 50ml sa stabilizatorom natrijum kaprilatom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2013.

5.11.2013.

JN 206T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki medicinske opreme proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2013.

JN 215T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki sistema za intraoperativni neurofiziološki monitoring, proizvođača Inomed Medizintechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2013.

1.11.2013.

JN 220A/2013 Javna nabavka Sistem za invazivni monitoring za monitor Infiniti omega ili Delta XL Drage
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2014.

JN 63TM/2013 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja i popravki pipeta, pH-metara i spektrofotometara, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 27.11.2013.

JN 177K/2013 Javna nabavka Seta germanijumskih fantoma za kalibraciju PET-CT mašine
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.01.2014.