21.06.2013.

JN 10KM/2013 Javna nabavku male vrednosti Nameštaj prema specifikaciji klinika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 61A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku testova i potrošnog materijala proizvođača „SIEMENS“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.08.2013.

JN 35K/2013 Javna nabavku medicinske opreme: Ultrazvučni dijagnostički uređaj
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije - 25.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.09.2013.

17.06.2013.

JN 58A/2013 Javna nabavka hirurškog šavnog materijala - mrežica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCURUS D.O.O. - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DEXON D.O.O. - 10.10.2013.


JN 12K/2013 Javna nabavka Usluge: Ispitivanje i merenje uslova radne okoline neophodnih za izradu Akta o proceni rizika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 4.07.2013.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije - 11.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Grupa ponuđača - Institut za medicinu rada Srbije, "dr Dragomir Karajović"- 6.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MD Projekt Institut d.o.o.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci Karajovic – 6.12.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci MD institut – 6.12.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 31.12.2014.

JN 31K/2013 Javna nabavka radiofarmaka za dijagnostiku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena poziva za podnošenje ponude - 18.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INN VINČA Spoljnotrgovinski promet - 27.08.2013.

JN 40K/2013 Javna nabavka radiofarmaka 18fdg (18f-deoksiglukoza) od 4650mbq
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 18.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.06.2013./2
Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2013.
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije - 4.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.08.2013.

JN 49K/2013 Javna nabavka reagenasa za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 18.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INN VINČA Spoljnotrgovinski promet - 27.08.2013.

JN 50K/2013 Javna nabavka radiofarmaka za sintigrafska ispitivanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena poziva za podnošenje ponude - 18.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 20.06.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 20.08.2013.

14.06.2013.

JN 46A/2013 Javna nabavka ugradnog i specifičnog potrošnog materijala u neurohirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni komkursne dokumentacije - 28.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 28.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.06.2013.
Obaveštenje o izmeni komkursne dokumentacije - 12.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2013.
Dodatno pojašnjenje - 19.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER D.O.O. - 27.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN D.O.O. - 27.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIMED D.O.O. - 27.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AKOMED D.O.O. - 4.09.2013.

JN 47A/2013 Javna nabavka osteosintetskog materijala za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.07.2013.
Dodatno pojašnjenje - 19.07.2013.
Dodatno pojašnjenje - 22.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA D.O.O - 30.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIMED D.O.O. - 30.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA D.O.O. - 30.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Magna Pharmacia d.o.o. 1 - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Magna Pharmacia d.o.o. 2 - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Treu d.o.o. - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Bimed d.o.o. - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE d.o.o. 1 - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE d.o.o. 2 - 10.10.2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Prospera d.o.o. - 10.10.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIJAGFARM D.O.O. - 6.12.2013.

JN 59A/2013 Javna nabavka specifičnog potrošnog materijala u kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka - 3.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Austo-line - 17.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Bimed d.o.o. - 17.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR D.O.O - 21.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA D.O.O - 21.11.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2013.

3.06.2013.

JN 32A/2013 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda zbog zaštite isključivih prava povezanih sa tehničkim razlozima.
Potrošni materijal za rotacioni trombolaster „Rotem“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju postupka
Izmena konkursne dokumentacije - 6.06.2013.

Odluka o dodeli ugovora - 2.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.07.2013.

JN 34A/2013 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda zbog zaštite isključivih prava povezanih sa tehničkim razlozima.
Testovi i potrošni materijal za određivanje tumor markera za aparat Immulite
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju postupka

Izmena konkursne dokumentacije - 6.06.2013.
Odluka o dodeli ugovora - 2.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.07.2013.

31.05.2013.

JN 6AM/2013 Javna nabavka Adefovir Diprivoksil (Hepsera) tbl. 30x100mg
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 24.06.2013.

JN 42A/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Sredstva za dezinfekciju

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.07.2013.
Farmalogist
Medika-projekt
MERCURUS Co eksport-import
Pan-star
PMM Surgical Med
Termomed
Top chemie Medlab d.o.o
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.07.2013.
Medika-projekt


JN 38A/2013 Javna nabavka rentgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013
Izmena poziva za podno.šenje ponude - 12.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2013.
Dodatno pojašnjenje - 12.06.2013.
Dodatno pojašnjenje - 12.06.2013./2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2013.
Beolaser d.o.o.
Ivex d.o.o.
Mark Medical d.o.o.
Medicom d.o.o.
Pharmaswiss d.o.o.
Sanomed.o.o.
Ecotrade d.o.o.
Tim co d.o.o.
Obaveštenje o obustavi postupka - 27.09.2013.


JN 37A/2013 Javna nabavka potrošnog materijala za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013
Izmena poziva za podnošenje ponude - 12.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2013.

Dodatno pojašnjenje - 3.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.07.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije i produženju roka za podnošenje ponuda - 8.07.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 8.07.2013.
Dodatno objašnjenje - 10.07.2013.
Dodatno objašnjenje - 13.07.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 20.08.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka - 2.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA D.O.O. - 10.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPTICUS D.O.O. - 10.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 13.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Oktal pharma d.o.o. 16.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1 – 17.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2 – 17.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OFTAL C D.O.O. 149A - 22.10.2013.

24.05.2013.

JN 28A/2013 Javna nabavka lekova sa liste lekova-ampulirani lekovi osim antibiotika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Izmena poziva za podnošenje ponude - 12.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2013.
Dodatno pojašnjenje - 12.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.08.2013.
Adoc d.o.o
Medikunion d.o.o
Farmalogist d.o.o
Inpharm d.o.o
Medicom d.o.o
Erma d.o.o
Phoenix pharma d.o.o
Velexfarm d.o.o
B.BRAUN  d.o.o - 6.08.2013.
Farmacija korp. inter. d.o.o. - 7.08.2013.
Inopharm d.o.o - 15.08.2013.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru PEYTON MEDICAL d.o.o - 27.08.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.10.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci ERMA D.O.O. – 19.11.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci FARMALOGIST D.O.O. – 19.11.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci MEDICOM D.O.O. – 19.11.2013.

JN 25A/2013 Javna nabavka lekova sa liste lekova-derivati krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Izmena poziva za podnošenje ponude - 12.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2013.
BEOHEM - 3 D.O.O.
PHARMASWISS D.O.O
MAKLER D.O.O., BEOHEM - 3 D.O.O., UNIFARM MEDICOM D.O.O.
MAKLER D.O.O.

21.05.2013.

JN 11A/2013 Javna nabavka sistema za invazivni monitoring (Flasing sistem)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.08.2013.

27T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Usluge održavanja i popravki parnih autoklava, proizvođača Systec
50421000 - Usluge popravke i održavanja medicinske opreme

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije - 31.05.2013.
Odluka o dodeli ugovora - 2.07.2013.

17.05.2013.

23T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Usluge održavanja i popravki skenera proizvođača GE Medical Systems SCS
50421200 - Usluge popravke i održavanja radiološke opreme
Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci - 16.07.2013.

18T/2013 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Usluge održavanja i popravki sterilizatora tipa Sterrad NX i uređaja za dekontaminaciju prostora tipa Glossair proizvođača Johnson & Johnson
50421000 - Usluge popravke i održavanja medicinske opreme
Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.08.2013.

JN 20A/2013 Javna nabavka lekova sa liste lekova - antibiotske ampule
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Produženje roka za podnošenje ponuda - 10.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.
Dodatno pojašnjenje - 12.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.08.2013.
Adoc d.o.o.
Farmalogist d.o.o.
Erma d.o.o.
Medicom d.o.o.
Phoenix pharma d.o.o.
Pharmaswiss d.o.o. - 13.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VELEXFARM D.O.O. - 21.11.2013.

15.05.2013.

JN 8A/2013 Javna nabavka lekova sa pozitivne liste - niskomolekularni heparini
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Produženje roka za podnošenje ponuda - 10.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.
Dodatno pojašnjenje - 12.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2013.
ERMA d.o.o
Farmalogist d.o.o
PHOENIX PHARMA D.O.O

JN 17A/2013 Javna nabavka potrošnog materijala za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2

Produženje roka za podnošenje prijava - 6.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 12.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2013.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 6.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.08.2013.
Austroline d.o.o.
Bimed d.o.o.
Biostent d.o.o.
Gosper d.o.o.
Sanomed d.o.o.
Aptus d.o.o.
Neomedica d.o.o. - 14.08.2013.

Obaveštenje o obustavi postupka - 1.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Eco trade  d.o.o. - 17.09.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 17.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Aptus d.o.o.- 10.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECO TRADE D.O.O. - 28.11.2013.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 17.04.2014.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 17.04.2014.

9.05.2013.

JN 4A/2013 Javna nabavka hemostatskog materijala
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Оbaveštenje o delimičnom usvajanju i delimičnom odbijanju zahteva za zaštitu prava ponuđača - 18.06.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 20.08.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 23.08.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.08.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.08.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 3.09.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.10.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.10.2013.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.10.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.10.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Alura med doo - 25.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Eumed doo - 26.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Eumed doo - 29.11.2013.

JN 9-A/2013 Javna nabavka lekova za vantelesnu oplodnju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.08.2013.
Phoenix pharma d.o.o
Adoc d.o.o
Pharmaswiss d.o.d
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „PHOENIX PHARMA“ d.o.o. – 23.01.2015.


JN 10A/2013 Javna nabavka potrošog materijala u kardiohirurgiji – oksigenatori i stabilizator srca
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Оbaveštenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava ponuđača - 18.06.2013.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije i produženju roka za podnošenje ponuda - 5.07.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 5.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.07.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 9.07.2013.
Obaveštenje o povlačenju zahtev za zaštitu prava - 12.07.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 12.07.2013.
Konkursna dokumentacija - 16.07.2013.
Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL D.O.O. - 27.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - BIMED D.O.O. 27.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM D.O.O. - 27.08.2013.

JN 13-Т/2013 Javna nabavka Održavanje računara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013
Izmena konkursne dokumentacije - 31.05.2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2013.

JN 15 T/2013 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda član 36 tačka 3
Javna nabavka usluge održavanja i popravki operacionih stolova i medicinskih stolica, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju postupka
Obaveštenje o obustavi postupka - 31.05.2013.

30.04.2013.

JN 3A/2013 Javna nabavka hirurškog šavnog materijala – staplera
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Produženje roka za podnošenje ponuda - 10.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.


JN 5A/2013 Javna nabavka testova za određivanje krvnih grupa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Produženje roka za podnošenje ponuda - 10.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 - 23.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALURA MED - 23.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER D.O.O. - 27.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JUGOMONTANA farmacija i medicinska oprema D.O.O. - 28.08.2013.


JN 6A/2013 Javna nabavka hirurških klipseva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Produženje roka za podnošenje ponuda - 10.06.2013.

Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.07.2013.

JN 7A/2013 Javna nabavka preparata za enteralnu ishranu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2013/2
Produženje roka za podnošenje ponuda - 10.06.2013.
Izmena poziva za podnošenje ponude - 10.06.2013.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.08.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PEYTON MEDICAL D.O.O. - 27.08.2013.