Konkurs za prijem u radni odnos

Obaveštenje o prijemu u radni odnos za mesta: direktora Službe za ekonomsko finansijske poslove KCS, doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara.

OBAVEŠTENjE

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 07.06.2016. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 9713 od 23.06.2016. godine,

U radni odnos na neodređeno vreme za 1 diplomiranog ekonomistu za radno mesto direktora Službe za ekonomsko finansijske poslove KCS prima :
1. Dragana Milosavljević, diplomirani ekonomista

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin

OBAVEŠTENjE

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 30.05.2016. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 9711 od 23.06.2016. godine

U radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije primaju sledeći kandidati:

Za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju
1. dr Violeta Pavlović, doktor medicine

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
2. dr Dragana Stojković, lekar specijalista pedijatrije
3. dr Jelena Aranđelović, lekar specijalista pedijatrije

Za Kliniku za neurohirurgiju
4. dr Sanda Bogunović Stojičić, lekar specijalista oftalmologije

Za Kliniku za endokrinologiu, dijabetes i bolesti metabolizma
5. Nina Krako, diplomirani molekularni biolog

Za radna mesta za dva doktora medicine specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, izbor kandidata je izostao jer se na konkurs javio mali broj kandidata , koji nisu u potpunosti zadovoljili kriterijume stručne komisije.

V.D. direktor KCS za dva radna mesta lekara specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju će raspisati novi konkurs u skladu sa važećim propisima.

Takođe, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 9712 od 23.06.2016 . godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca primljen sledeći kandidati:

Za Kliniku za alergologiju i imunologiju
1. dr Irena Oštrić, doktor medicine

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin

OBAVEŠTENjE

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 30.05.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br.9714 od 23.06.2016. godine, u radni odnos na neodređeno vreme i probnim radom u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:

Za Kliniku za kardiologiju za salu za kateterizaciju
1. Žaklina Kuzmanović, medicinska sestra
2. Delfina Đurđević, medicinska sestra
3. Kristina Živković, medicinska sestra

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
4. Vladimir Krohmalni, medicinski tehničar

Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
5. Dušanka Dumić, pedijatrijska sestra
6. Miljana Stajčić, pedijatrijska sestra
7. Marija Jevremović, ginekološko akušerska sestra
8. Branka Stevanović, ginekološko akušerska sestra
9. Marija Vučković, ginekološko akušerska sestra

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
10. Ivana Milenković, medicinska sestra

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin