Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme medicinskih sestara - tehničara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 07.07.2016.  godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.11530 od 02.08.2016. godine, u radni odnos na neodređeno vreme izabrani sledeći kandidati:

Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška
1. Jevtić Milka, medicinska sestra
2. Sandra Pešovski, medicinska sestra

Klinika za vaskularnu hirurgiju
3. Ivana Radojičić, medicinska sestra
4. Irena Milanović, medicinska sestra

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
5. Vesna Nikolić Mićić, medicinska sestra

Klinika za infektivne i tropske bolesti
6. Lazar Petrović, medicinski tehničar

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin