Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno vreme - spremači, servirke i magacioner

Po osnovu konkursa objavljenog dana 11.05.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, a dana 12.05.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8263 od 13.06.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca za radna mesta za 1 magacionera, 2 servirke i 10 spremača zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

za radno mesto servirka:

Klinika za kardiologiju
1.1. Zorica Živanović

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
2.1. Dragica Ratković

za radno mesto spremač u Službi za tehničke i druge poslove sa rasporedom u:

Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar
1.1. Mirjana Markiš
2.2. Stanojka Anđelković

Klinici za digestivnu hirurgiju-I hirurška
3.1. Gordana Ribar

Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bol.metabolizma
4.1. Gordana Sekulić

Klinici za ginekologiju i akušerstvo
5.1. Lidija Đikić
6.2. Marija Lukić

Klinici za infektivne i tropske bolesti
7.1. Mirjana Marković

Klinici za urologiju
8.1. Dragana Gojković

Centru za polikliničku delatnost - Poliklinika
9.1. Vesna Tešić

Služba za tehničke i druge poslove
10.1 Jadranka Stanković

Za radno mesto magacionera – 1 izvršilac nije načinjen izbor jer se nije prijavio ni jedan kandidat.

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR 
Doc. dr Milika Ašanin