Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - doktori medicine, dipl. psiholog, dipl. farmaceut, dipl. medicinski biohemičar

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.06.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 06.06.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9276 od 10.07.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za: 17 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine, 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom i to diplomiranog psihologa za Kliniku za psihijatriju; 1 diplomiranog farmaceuta za za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje 1 diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara za Centar za medicinsku biohemiju izabrani sledeći kandidati:

 I Doktori medicine

 za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 1. Dr Stefan Dugalić, doktor medicine na specijalizaciji
 2. Dr Stevan Repac, doktor medicine
 3. Dr Branislav Milošević, doktor medicine

za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 1. dr Snežana Popovac Mijatov, doktor medicine

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 1. dr Ivana Gmizić, doktor medicine

za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 1. dr Branislav Bojičić, doktor medicine

za Kliniku za dermatovenerologiju

 1. dr Branislav Lekić, doktor medicine

za Kliniku za pulmologiju

 1. dr Aleksandar Jandrić, doktor medicine
 2. dr Irina Čokrlić, doktor medicine
 3. dr Aleksandra Todorović, doktor medicine

za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 1. dr Nemanja Radivojević, doktor medicine

za Kliniku za kardiologiju

 1. dr Ivana Rakočević, doktor medicine

za Kliniku za očne bolesti

 1. dr Vladimir Milutinović, doktor medicine

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. dr Sara Kajiš, doktor medicine

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. dr Jelena Marinković, doktor medicine
 2. dr Jelena Jovičić, doktor medicine

za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 1. Katarina Krstić, doktor medicine

II Zdravstveni saradnik sa visokom stučnom spremom

Za Kliniku za psihijatriju

 1. Emilija Erić, diplomirani psiholog

III Diplomirani farmaceut

 za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 1. Ana Kojić, diplomirani farmaceut

IV Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar

za Centar za medicinsku biohemiju

 1. Anđa Čukanović, dipl. farmaceut – medicinski biohemičar

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin