Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.06.2017. godine i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS dana 06.06.2017. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9337 od 10.07.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta 10 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

 za Kliniku za neurohirurgiju

 1. Ivana Stanojević, viša medicinska sestra - instrumentar

 za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 1. Milica Ilić, strukovna medicinska sestra

 za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Jelena Novičić, strukovna medicinska sestra

za Kliniku za kardiologiju za Službu za invazivnu dijagnostiku i interventnu kardiologiju

 1. Miloš Jovičić, strukovni medicinski radiolog

za Centar za radiologiju i MR

 1. Vesna Jerinić, strukovni medicinski radiolog
 2. Petar Holenda, viši radiološki tehničar
 3. Marica Tot, strukovni medicinski radiolog
 4. Marinko Drobnjaković, strukovni medicinski radiolog
 5. Milica Živić, strukovni medicinski radiolog
 6. Ivan Ignovski, viši radiološki tehničar

Za radna mesta 50 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme izabrani su sledeći kandidati:

za Kliniku za neurohirurgiju

 1. Dijana Sokolović, medicinska sestra

za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 1. Jovana Popović, medicinska sestra

za Kliniku za dermatovenerologiju

 1. Jelena Marinković, medicinska sestra

za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 1. Aleksandar Luković, medicinski tehničar

za Kliniku za pulmologiju

 1. Biljana Vulović, medicinska sestra

za Kliniku za grudnu hirurgiju

 1. Marijana Đurić, medicinska sestra

za Kliniku za urologiju

 1. Milica Nikolić, medicinska sestra

za Kliniku za neurologiju

 1. Slađana Rajičić, medicinska sestra

za Kliniku za nefrologiju

 1. Ivana Tankosić, medicinska sestra

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 1. Dejla Suljkanović, medicinska sestra                          

za Kliniku za psihijatriju

 1. Dušan Ilić, medicinski tehničar

za Kliniku za alergologiju

 1. Branka Veličković, medicinska sestra

za Kliniku za ORL i MFH

 1. Dragana Nikšić-Mikić, medicinska sestra

za Pejsmejker centar

 1. Tijana Tasić, medicinska sestra

za Centar za nuklearnu medicinu

 1. Jelena Aćimović, medicinska sestra

za Centar za radiologiju i MR

 1. Katarina Cvetković, medicinska sestra

za Kliniku za hematologiju

 1. Nevenka Golubović, medicinska sestra
 2. Marija Karašićević, medicinska sestra

za Kliniku za očne bolesti

 1. Dragana Simić, medicinska sestra
 2. Nebojša Ninković, medicinski tehničar

za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 1. Milica Grbić, medicinska sestra
 2. Bojana Tripković, medicinska sestra

za Kliniku za kardiologiju

 1. Petar Stevanović, medicinski tehničar
 2. Jovana Tošić, medicinska sestra

za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 1. Borko Stojanović, medicinski tehničar
 2. Vesna Vujadinović, medicinska sestra

za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 1. Minja Sarić, medicinska sestra
 2. Bojan Debeljački, medicinski tehničar
 3. Ana Čakarević, medicinska sestra za Centar za endokrinu hirurgiju
 4. Aleksandra Zdravković, medicinska sestra za Centar za endokrinu hirurgiju

za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. Ilijana Vučićević, medicinska sestra
 2. Maja Stanković, medicinska sestra
 3. Tomislav Vranić, medicinski tehničar
 4. Marijana Bukvić, medicinska sestra
 5. Srđan Minić, medicinski tehničar

za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 1. Tamara Ćajić, medicinska sestra
 2. Tijana Kuzmić, medicinska sestra
 3. Ivan Jugović, medicinski tehničar
 4. Pavle Đurđević, medicinski tehničar
 5. Đorđe Veselinović, medicinski tehničar

za Kliniku za kardiohirurgiju

 1. Teodora Marković, medicinska sestra
 2. Vanja Šuša, medicinska sestra

za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 1. Vladislava Jovanovski, ginekološko-akušerska sestra
 2. Marina Milojević, ginekološko-akušerska sestra
 3. Sanja Katanić, pedijatrijska sestra
 4. Andrijana Đuričić, pedijatrijska sestra
 5. Silvija Dobraš, laboratorijski tehničar

za Centar za medicinsku biohemiju

 1. Sanja Grčić, laboratorijski tehničar
 2. Marina Mićić, laboratorijski tehničar

Za jedno radno mesto – laboratorijski tehničar za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo nije načinjen izbor i novi konkurs, za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom, biće raspisan u narednom periodu u skladu sa pozitivnim propisima.

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin