rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno za 15 lekarai 1 dipl. farmaceuta

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 20.12.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 25.12.2017.godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 1107 od 31.01.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme za 15 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine i 1 diplomiranog farmaceuta, izabrani sledeći kandidati:

I za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 1 doktor medicine/ lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

1. dr Marina Brndušić, doktor medicine

II za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

2. dr Petar Zlatanović, doktor medicine

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

3. dr Jovica Vasilјević, doktor medicine
4. dr Marko Miladinov, doktor medicine

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

2 doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

5. dr Zorana Arizanović, doktor medicine
6. dr Saša Ilić, doktor medicine

1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe Intenzivne nege za urgentnu endokrinologiju sa Kabinetom za urgentna stanja u endokrinologiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentnom centru

7. dr Marina Kabić Stakić, doktor medicine

V za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za potrebe gastroonkologije

8. dr Jelena Jevtović, doktor medicine

VI za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine, na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

9. dr Natalija Kekić, doktor medicine

VII za Kliniku za očne bolesti – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

10. dr Ranko Gvozdenović, doktor medicine

VIII za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirugiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine u trajanju do 3 meseca

11. dr Anđela Dimkić Milenković, doktor medicine

IX za Kliniku za kardiologiju – 1 doktor medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

12. dr Dalila Šačić, doktor medicine

X za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

13. dr Selena Crnobarić, doktor medicine

XI za Kliniku za kardiohirurgiju

1 doktor medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

14. dr Mina Zlatković, doktor medicine

1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

15. dr Nataša Janković, doktor medicine

XII za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje – 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

16. Marija Jerinić, diplomirani farmaceut.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin