Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno za 5 med. sestara/tehničara sa višom školom i za 43 med. sestara/tehničara sa srednjom školom

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 20.12.2017. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 25.12.2017. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br.1106 od 31.01.2018. godine u radni odnos na određeno vreme za radna mesta zdravstvenih radnika sa višom ili srednjom stručnom spremom – 48 izvršilaca izabrani sledeći kandidati:

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI, RADIOLOŠKI TEHNIČARI I LABORATORIJSKI TEHNIČARI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA

Za Centar za nuklearnu medicinu – 1 radiološki tehničar sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju od 3 meseca

 1. Marko Dragićević, strukovni medicinski radiolog

Za Kliniku za neurologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na rad.

 1. Anđela Cicović, strukovna medicinska sestra

Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na rad.

 1. Jelena Radenković, strukovna medicinska sestra

Za Kliniku za hematologiju – 1 laboratorijski tehničar sa višom stručnom spremom, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na rad.

 1. Marko Stamenković, strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog

Za Kliniku za kardiologiju – 1radiološki tehničar sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na rad

 1. Marko Jovičić, strukovni medicinski radiolog

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARI I LABORATORIJSKI TEHNIČARI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM 43 IZVRŠILACA

Za Kliniku za neurohirurgiju - 3 med.sestra/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Jelena Milosavlјević
 2. Milan Radojčić
 3. Katarina Rvović

Za Kliniku za neurologiju – 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Aleksa Sadojević
 2. Anđela Ćojbašić
 3. Sanja Maksimović
 4. Jovana Mitrović

Za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme, do 3 meseca za potrebe odelјenja u Urgentnom centru:

 1. Abdula Anel
 2. Ana Radmanović

Za Kliniku za nefrologiju – 2 med.sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme, zbog potrebe posla do tri meseca:

 1. Tamara Ranđelović
 2. Sanja Šarac

Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 med.sestra/tehničar opšteg smera na određeno vreme, zbog potrebe posla, do 3 meseca:

 1. Vladimir Arsovski

Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Olivera Gujaničić
 2. Milovan Miletić

Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 2 med.sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Dragana Šuša
 2. Tanja Erić

Za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 2 med.sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za potrebe endokrine hirurgije:

 1. Danijela Dabižlјević
 2. Bojana Živković

Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnih centar – 6 med.sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla, do 3 meseca:

 1. Damjana Rajić
 2. Sara Savić
 3. Milјana Jovanović
 4. Vanja Kalinić
 5. Stefan Vujić
 6. Marko Bogosavlјević

Za Kliniku za vaskularnu hirurgiju - 2 med.sestra/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla, do 3 meseca:

 1. Aleksandra Jovanović
 2. Jelena Lukić

Za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera, na određeno vreme do 3 meseca:

 1. Katarina Nikolić

Za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Teodora Radović
 2. Katarina Vasović

Za Kliniku za kardiologiju:

A) 3 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 1. Anica Brkić
 2. Nevena Bošković
 3. Milica Milić

B) 2 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Jelena Pantić
 2. Stefan Sajić

Za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 med.sestra/tehničar opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Svetlana Živković

Za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera, na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Dina Ikić
 2. Đurđina Lazić

Za Službu za mikrobiologiju – 2 laboratorijska tehničara na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 1. Tijana Fric
 2. Marica Simeunović

Za Centar za polikliničku delatnost – Polikliniku – 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 1. Milica Pjevčević, rođ. Drobnjaković

Za Kliniku za očne bolesti – 3 medicisnke sestre/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca:

 1. Ljilјana Kovač
 2. Ivana Ražnatović
 3. Ljilјana Jovanović

Za radno mestojedne više medicinske sestre/tehničara zbog zameneprivremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar nije izvršen izborjer je radno mesto prestalo da bude aktuelnou trenutku odlučivanja i predlaganja kandidata za prijem.

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin