Rezultati konkursa za prijem 30 spremača u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјen dana 19.07.2018. godine na internet stranici KCS na internet stranici NSZ a 23.7.2018. na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9410 od 31.07.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primlјeni sledeći kandidati, i to:

Za 30 spremača za Službu za tehničke i druge poslove na određeno vreme u trajanju do 3 meseca:

 1. Vesna Cvejić Stojanović
 2. Slađana Pankeričan
 3. Vesna Stevanović
 4. Milica Tadić
 5. Milorad Mihailoski
 6. Vesna Despotović
 7. Marija Gavrilović
 8. Tanja Cvetković
 9. Slavica Marinković
 10. Violeta Milovanović
 11. Vaska Nešić
 12. Stefan Đorđević
 13. Danijela Jankićević
 14. Jasmina Manasijević
 15. Snežana Živanović
 16. Mica Bjelan
 17. Slađana Milić
 18. Ksenija Nikolić
 19. Ljilјana Ilić
 20. Slađana Krstić
 21. Jasmina Lazarević

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin