Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog dana 16.11.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora broj 16025 od 26.12.2018. u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati, i to:

za 14 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, i to:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Aleksandra Barać, doktor medicine i doktor medicinskih nauka

IIza Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar – 2 lekara specijalista urgentne medicine

 • dr Budimir Andrić, lekar specijalista urgentne medicine
 • Izbor za drugog izvršioca nije izvršen.

III Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Ivan Jovanović, doktor medicine
 • dr Anđela Dimkić Milenković, doktor medicine

IV Centar za nuklearnu medicinu – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Jelena Šaponjski, doktor medicine

V Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška

 • dr Aleksandar Ninić, doktor medicine

VI Centar za radiologiju i MR - 1 doktor medicine/lekar specijalissta odgovarajuće grane medicine

 • dr Slavica Ćećez, doktor medicine

VII Klinika za pulmologiju – 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Ivana Glišić, doktor medicine

VIII Služba za patohistologiju - 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Mina Barna, doktor medicine

IX Pejsmejker centar - 1 doktor medicine/lekar specijalistaodgovarajuće grane medicine

 • dr Nemanja Branković, doktor medicine

X Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Milica Stoiljković, doktor medicine

XI Klinika za kardiohirurgiju – 2 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine

 • dr Mina Zlatković, doktor medicine
 • dr Vladimir Milićević, doktor medicine

Za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje - 2 diplomirana farmaceuta

 • Marija Egerić, dipl. farmaceut
 • Zora Ćetković, dipl. farmaceut

Za 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom

Za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 3 fizioterapeutska tehničara sa višom stručnom spremom

 • Jelena Stojanović, viši fizioterapeutski tehničar,
 • Strahinja Klupač, strukovni fizioterapeut,
 • Marko Kolar, viši fizioterapeutski tehničar,

Za 47 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spreemom, i to:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo - 2 pedijatrijske sestre i 2 ginekološko-akušerske sestre

 • Kristina Krunić, pedijatrijska sestra,
 • Milena Mladenović, pedijatrijska sestra,
 • Nevena Živković, ginekološko-akušerska sestra,
 • Olga Lavrnja, ginekološko-akušerska sestra

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Snežana Tomić, medicinska sestra

III za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Valentina Paležević, medicinska sestra,
 • Katarina Patrnogić Mojčević, medicinska sestra

IV za Kliniku za psihijatriju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Biljana Bogdanov, medicinska sestra

V za Kliniku za pulmologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Aleksandra Ilić, medicinska sestra

VI za Kliniku za nefrologiju – 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ljiljana Petrović, medicinska sestra
 • Tijana Radojković, medicinska sestra,
 • Stefan Čolić, medicinski tehničar

VII za Kliniku za hematologiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Milica Živojinović, medicinska sestra,
 • Tanja Gajić, medicinska sestra

VIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Biljana Popović, medicinska sestra,
 • Svetlana Lazić, medicinska sestra,
 • Aleksandra Pavlović, medicinska sestra,

IX za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marija Šobot, medicinska sestra,
 • Tanja Erić, medicinska sestra,
 • Danijela Nosić, medicinska sestra,

X za Kliniku za kardiohirurgiju - 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marijana Stevanović, medicinska sestra,
 • Marija Lazić, medicinska sestra,
 • Suzana Tomić, medicinska sestra,
 • Jovana Milivojević, medicinska sestra,

XI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar - 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Nadica Jovanović, medicinska sestra,
 • Bojana Milošević, medicinska sestra,
 • Jovana Trivundža, medicinska sestra,
 • Petar Šegrt, medicinski tehničar,
 • Nemanja Ivanov, medicinski tehničar,

XII za Kliniku za kardiologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marjana Jelić, medicinska sestra,
 • Milica Milić, medicinska sestra,
 • Ivan Protić, medicinski tehničar,

XIII za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prvu hiruršku - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marina Stevanović, medicinska sestra,
 • Tijana Petrović, medicinska sestra,

XIV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Radmila Ivanišević, medicinska sestra,
 • Marija Panić, medicinska sestra,
 • Vladislava Januzović, medicinska sestra,
 • Katarina Ili, medicinska sestra,
 • Katarina Stojanovski, medicinska sestra,
 • Nenad Oreščanin, medicinski tehničar,

XV za Kliniku za ORL i MFH - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Tijana Mladenović, medicinska sestra

XVI za Kliniku za grudnu hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Dragana Stanković, medicinska sestra,

XVII za Centar za polikliničku delatnost - Polkliniku - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Kostanca Muftić, medicinska sestra,

XVIII za Centar za medicinsku biohemiju – 2 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Đokić, laboratorijski tehničar,
 • Jasna Paunović, laboratorijski tehničar,

XIX za Kliniku za neurohirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Đorđev, medicinska sestra,

XX za Kliniku za vaskularnu hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Aleksandra Jovanović, medicinska sestra.

Za 1 nemedicinskog radnika sa visokom stručnom spremom, i to:

1 za Službu za pravne poslove - 1 samostalni stručni saradnika

 • Marija Ristić

Za 5 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom, i to:

Za Službu za tehničke i druge poslove – 5 spremača

 • Branka Branković,
 • Dušan Savić,
 • Slavica Nedeljković,
 • Rada Marković,
 • Radmila Milenković.

Kandidati koji su primljeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovora o radu u narednih 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u prostorijama Arhive Klinčkog centra Srbije, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof dr Milika Ašanin