Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i administrativno tehničkih radnika sa visokom, višom, srednjom i nižom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 16.11.2018. godine, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16027 od 26.12.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca, tj radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za potrebe organizacionih jedinica Kliničkog centra Srbije, primaju se i to:

15 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, i to za:

I za Kliniku za psihijatriju – 1 lekar na specijalista na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • dr Ivan Marković, lekar specijalista psihijatrije

II za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju -2 doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Uroš Novaković, doktor medicine
 • dr Miloš Vasić, doktor medicine

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška – 1 doktor medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Lidija Aleksić, doktor medicine

IV za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 1 lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili anesteziologije i intenzivne terapije na određeno vreme zbog zamene privremeno odutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad i 4 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine radi potrebe posla na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Dragana Vračević, lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije – na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • dr Marko Mladenović, doktor medicine, -radi potrebe posla, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • dr Bogdana Stevanović, doktor medicine - radi potrebe posla, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • dr Milica Mihailović, doktor medicine - - radi potrebe posla, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • dr Adi Hadžibegović, doktor medicine, primljen je po ovom konkursu na određeno vreme radi potrebe posla na period od tri meseca ali je do momenta potpisivanja ove Odluke primljen i preko Projekta Ministarstva zdravlja za zapošljavanje 50 najboljih diplomaca Medicinskog fakulteta i po tom osnovu je zaključio Ugovor o radu sa Kliničkim centrom Srbije na određeno vreme, na period od šest meseci.

V za Službu za patohistologiju – 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Aleksandar Kostić, doktor medicine

VI za Kliniku za alergologiju i imunologiju – 1 doktor medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Antonije Veličković, doktor medicine

VII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – 1 doktor medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad i 1 doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine radi potrebe posla na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Ana Petakov, doktor medicine radi zamene privremeno odutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad,
 • dr Nata Joksimović, doktor medicine, radi potrebe posla na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za neurohirurgiju za X-nož – 1 doktor medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

 • dr Aleksandra Paunović, doktor medicine

IX za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje – 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Elena Pribić, diplomirani farmaceut

3 zdravstvena radnika savišom stručnom spremom, i to za:

I za Centar za radiologiju i magnetnz rezonancu – 1 radiološki tehničar sa višom stručnom spremomna određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Aleksandra Rajković, viši radiološki tehničar

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar – 1 medicinska sestra/tehničar-instrumentara opšteg smera sa višom stručnom spremom za rad u operacionoj sali, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Izbor nije izvršen budući da je zaposlena za čije se mesto tražila zamena raskinula radni odnos na lični zahtev.

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Odsek za transfuzionu medicinu

 • Izbor nije izvršen budući da se nije javio nijedan kandidat koji u potpunosti ispunjava uslove konkursa.

88 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom, i to za:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Tijana Janković, medicinska sestra
 • Kristina Petrović, medicinska sestra
 • Sonja Arsić, medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

–2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju

 • Nikola Velimirović, medicinski tehničar
 • Milan Ivković, medicinski tehničar

-2 medicinske sestre/tehničara - instrumentara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Operacionom bloku Klinike za urgentnu hirurgiju

 • Kristina Minić

-1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za transplataciju organa

 • Marko Miljković, medicinski tehničar

-6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za neurotraumatologiju (neurohirurško E odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju

 • Stefan Zlatanović, medicinski tehničar
 • Biljana Konatar, medicinska sestra
 • Milan Gabor, medicinski tehničar
 • Aleksandar Vitanović, medicinski tehničar
 • Milena Vujičin Matić, medicinska sestra

III za Kliniku za nefrologiju – 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandra Rakić, medicinska sestra
 • Maja Stanisavljević, medicinska sestra
 • Ankica Savanović, medicinska sestra
 • Jelena Jovanović, medicinska sestra

IV za Kliniku za očne bolesti – 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Marjana Mitrović, medicinska sestra
 • Marijana Mijatović, medicinska sestra

- 2 medicinske sestre/tehničara-instrumentara, opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Slađana Čapelja, medicinska sestra

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ivana Petrović, medicinska sestra
 • Aleksandar Milenković, medicinski tehničar

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Marijana Jevtović, medicinska sestra

– 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Gastroenterološkoj ambulanti prijemno trijažne službe Klinike za urgentnu internu medicinu Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentnog centra

 • Jovana Veljić, medicinska sestra
 • Dejana Ranđelović, medicinska sestra

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Marina Radovančev, medicinska sestra
 • Jelena Cvetković, medicinska sestra

VIII za Kliniku za hematologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Milica Mišović, medicinska sestra

IX za Kliniku za kardiohirugiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ljubica Ilić, medicinska sestra
 • Igor Petković, medicinski tehničar

X za Centar za medicinsku biohemiju - 1 laboratorijskog tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Jovana Nikolić, laboratorijski tehničar

XI za Kliniku za dermatovenerologiju -1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ana Jovanović, medicinska sestra

-1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandra Nešić, pedijatrijska sestra

XII za Kliniku za alergologiju i imunologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Izabrani kandidat je odustao od učešća u konkursu i povukao dokumenta

XIII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo -3 medicinske sestre/tehničara ginekološko-akušerskog smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Tamara Obradović, ginekološko-akušerska sestra
 • Katarina Ristić, ginekološko-akušerska sestra
 • Kristina Drljača, ginekološko-akušerska sestra

-2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Marija Petrović, pedijatrijska sestra
 • Ana Kostić, pedijatrijska sestra

XIV za Kliniku za psihijatriju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Sandra Stanojlović, medicinska sestra

XV za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Kosta Lekić, medicinski tehničar
 • Duška Vukelić, medicinska sestra
 • Dejan Denić, medicinski tehničar

XVI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju -2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Amela Sinančević, medicinska sestra

- 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Jelena Nešović, medicinska sestra

XVII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Antić, medicinska sestra

XVIII za Kliniku za pulmologiju - 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Milica Ivković, medicinska sestra
 • Maja Stojković, medicinska sestra
 • Sanela Nikolić, medicinska sestra

XIX za Kliniku za kardiologiju - 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nataša Marković, medicinska sestra
 • Nemanja Tomić, medicinski tehničar
 • Svetlana Petrović, medicinska sestra
 • Martina Zećirović, medicinska sestra

XX za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška -5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Mihajlo Veruović, medicinski tehničar
 • Jelena Sekiz, medicinska sestra
 • Viktor Ninić, medicinski tehničar
 • Ivan Dinić, medicinski tehničar

-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

 • Marko Dinić, medicinski tehničar

XXI za Kliniku za grudnu hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Tijana Filić, medicinska sestra

XXII za Kliniku za urologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Kristina Stanković, medicinska sestra
 • Marija Rašić, medicinska sestra

XXIII za Kliniku za neurohirurgiju - 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Odeljenju za neurotraumatologiju (šok“E“) u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentnom centru

 • Srđan Novaković, medicinski tehničar
 • Vidosav Jevrić, medicinski tehničar

- 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Neurohirurškoj ambulanti Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentnom centru

 • Ana Antić, medicinska sestra

XXIV za Kliniku za neurologiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Miloš Radaković, medicinski tehničar
 • Marica Veruović, medicinska sestra

Za nepopunjena mesta po organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije izbor nije izvršen, jer se na konkurs nije prijavio dovoljan broj kandidata ove struke.

26 administrativno-tehničkih radnika, i to

Za Službu za pravne poslove

I - jednog stručnog saradnika za kadrovske poslove na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do tri meseca

 • Julija Ostojić, diplomirani ekonomista

II – jednog referenta za kadrovske poslove za Odeljenje radnih odnosa, na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Olgica Jovičić, maturant gimnazije

Za Službu za ekonomsko finansijske poslove

III – sistem administrator – 1 izvršilac na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nije izvršen izbor budući da se ni jedan kandidat nije prijavio za navedeno radno mesto.

IV – 1 viši stručni saradnik na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za fakturisanje zdravstvenih usluga na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ivana Manojlović, strukovni ekonomista

V – 1 fakturista-operater na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za fakturisanje zdravstvenih usluga

 • Petar Golubović, pravni tehničar

Za Službu za tehničke i druge poslove

VI – 1 diplomirani pravnik za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Vedran Janjić, diplomirani pravnik

VII – 1 tehnički sekretar za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Radovanović, ekonomski tehničar

VIII – 1 tehničar za održavanje postrojenja medicinskih gasova na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Izbor nije izvršen budući da se nijedan kandidat nije prijavio za navedeno mesto.

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

IX – 3 perača labaratorijskog posuđa za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Duška Mitić

X – 5 pomoćnih radnika na nezi bolesnika za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Stevo Balotić
 • Staniša Negovanović

XI – 10 spremača za rad na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Mila Nikić
 • Svetlana Damnjanović
 • Dragana Mikić
 • Stefani Milovanović - Aleksander
 • Svetlana Ćirić
 • Olivera Bajkić
 • Jasmina Ilić
 • Biljana Todorović.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin