Rezultati konkursa za prijem u radni odos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spemom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.02.2019. godine, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3507 od 13.03.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 38 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

I – za Kliniku za neurohirurgiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Slobodan Đurić, medicinski tehničar,
 • Jovana Ećimović, medicinska sestra,

II – za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom, 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom i 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ubavka Trajković, ginekološko-akušerska sestra,
 • Suzana Zarić Cvijić, ginekološko-akušerska sestra,
 • Sara Milosavljević, pedijatrijska sestra,
 • Ivana Ilić, pedijatrijska sestra,
 • Milica Vukićević, medicinska sestra opšteg smera,

III – za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Danijela Petrović, medicinska sestra,

IV – za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom i 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju-Urgentnom centru

 • Nevena Ostojić, medicinska sestra,
 • Jovana Gvozdenov, medicinska sestra,
 • Jelena Janković, medicinska sestra,
 • Anđela Đorđević, medicinska sestra,
 • Aleksandra Ćosić, medicinska sestra za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra,

V – za Kliniku za grudnu hirurgiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Danijela Drakulić, medicinska sestra,

VI – za Centar za medicinsku biohemiju – 2 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom

 • Sara Stefanović, laboratorijski tehničar,
 • Marija Stanković, laboratorijski tehničar,

VII – za Kliniku za hematologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Ana Ilić, medicinska sestra,

VIII- za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marijana Radin, medicinska sestra,
 • Aleksandra Jovašević-Gloginja, medicinska sestra,

IX- za Kliniku za neurologiju- 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Milica Glavaški, medicinska sestra,
 • Jovana Aleksandrović, medicinska sestra,
 • Daniela Vojinović, medicinska sestra,
 • Tijana Simić, medicinska sestra,

X – za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentih stanja-Urgentni centar- 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom i 1 medicinska sestra/tehničar sanitarnog smera sa srednjom stručnom spremom za rad u Odseku za prijem i otpust bolesnika

 • Jelena Milutinović, medicinska sestra,
 • Miljan Radeski, medicinski tehničar,
 • Tijana Jovanović, medicinska sestra,
 • Ana Stevanović, medicinska sestra,
 • Sara Savić, medicinska sestra,
 • Pavle Radulović, sanitarni tehničar za rad u Odseku za prijem i otpust bolesnika,

XI – za Kliniku za kardiohirurgiju – 1 medidžinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marina Lazić, medicinska sestra,

XII – za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Sanja Popović, medicinska sestra,
 • Olivera Gujaničić, medicinska sestra,
 • Milica Milić, medicinska sestra,
 • Jelena Marić, medicinska sestra,

XIII – za Kliniku za psihijatriju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Milica Jeremić, medicinska sestra,

XIV – za Kliniku za očne bolesti – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Silvida Pajaziti, medicinska sestra,

XV – za Pejsmejker centar – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Lukić, medicinska sestra,

XVI – za Službu za mikrobiologiju – 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

 • Enes Bužimkić, laboratorijski tehničar.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin