Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 05.02.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 11.02.2019. na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3508 od 13 .03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad primljeni sledeći kandidati:

4 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom, i to za:

I za Službu za bolničku epidemiologiju – 1 dijetetičar nutricionista sa višom stručnom spremomna određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju od 3 meseca

 • Marija Prčić, strukovni nutricionista - dijetetičar

II Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 2 medicinske sestre/tehničara-opšteg smera sa višom stručnom spremom , na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Marijana Mitrović, viša medicinska sestra
 • Izbor druge medicinske sestre / tehničara nije izvršen jer se na konkurs nije javio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prvu hiruršku, - medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u operacionoj sali

 • Bojana Vučićević, strukovna medicinska sesra

V za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 laboratorijski tehnčar sa višom stručnom spremom i poznavanjem intraoperativnog spašavanja krvi na određeno vreme, zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca za Odsek za transfuzionu medicinu

 • Tijana Kojić, strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

38 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, i to za:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Dragana Marković, medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

1 medicinska sestra/tehničar - instrumentar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Operacionom bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • Bojan Milošević, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar - opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za neurotraumatologiju – ( neurohiruško E odeljenje ) Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar.

 • Aleksej Sokić, medicinski tehničar

III za Kliniku za nefrologiju – 1 medicinska sestara/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Gabrijela Crnajlov, medicinska sestra

IV za Kliniku za očne bolesti

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nataša Nikolić, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar-instrumentara, opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 mesec za rad u operacionoj sali a

 • Snežana Živanović, medicinska sestra

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Danilo Hamza, medicinski tehničar
 • Aleksandar Nikolić, medicinski tehničar

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Milica Novaković, medicinska sestra

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 medicinska sestra /tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nevena Jugović, medicinska sestra

VIII za Kliniku za hematologiju – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Natalija Đoković, medicinska sestra

IX za Kliniku za alergologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Gina Matijević, medicinska sestra

X za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Stefan Antonić, medicinski tehničar
 • Damjan Obućina, medicinski tehničar
 • Marina Đurić, medicinska sestra

XI za Kliniku za pulmologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Marija Ranđelović, medicinska sestra

XII Pejsmejker centar 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Anđela Pešić, medicinska sestra
 • Nevena Mitrović, medicinska sestra

XIII za Kliniku za urologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Zorana Nikolić, medicinska sestra

XIV za Kliniku za neurohirurgiju

4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Odeljenju za neurotraumatologiju (šok“E“) u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentnom centru

 • Jovica Đurić, medicinski tehničar
 • Nenad Obradović, medicinski tehničar
 • Lidija Miletić, medicinska sestra
 • Miona Marković, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Neurohirurškoj ambulanti Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentnom centru

 • Branislav Ludoški, medicinski tehničar

XV za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Branislav Trojanović, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

 • Marijana Milinković, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Komisija je izvršila izbor kandidata ali je do donošenja Odluke o izboru prestala potreba za zamenom zbog povratka zaposlenog na rad.

XVI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju -1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Kristina Maksimović, medicinska sestra

XVII za Kliniku za neurologiju- 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Aleksandra Svirac, medicinska sestra
 • Aleksandra Munćan, medicinska sestra
 • Dušica Đurišić, medicinska sestra

XVIII za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje - 2 farmaceutska tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Marina Popović, farmaceutski tehničar
 • Izbor drugog farmaceutskog tehničara nije izvršen jer je do dana zasedanja Komisije za izbor kandidata prestala potreba za zamenom zbog povratka odsutnog zaposlenog na rad.

XIX za Kliniku za otolaringologiju u MF hirurgiju, – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Dugić, medicinska sestra

XX za Kliniku za kardiologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Tijana Červeni, medicinska sestra
 • Emil Alidini, medicinski tehničar
 • Stefan Džunić, medicinski tehničar

XXI za Centar za medicinsku biohemiju - 3 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Draga Majstorović Mirilović, laboratorijski tehničar
 • Miloje Milosavljević, laboratorijski tehničar
 • Dragana Radusinović, laboratorijski tehničar

XXII Za Službu za patohistologiju 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Izbor nije izvršen zbog povratka privremeno odsutnog zaposlenog na rad.

1 administrativno-tehničkih radnika, i to:

Za Službu za pravne poslove

I - za jednog samostalnog stručnog saradnika sa položenim pravosudnim ispitom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Nikola Čubić, diplomirani pravnik

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin