Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme – Očna klinika

Po osnovu konkursa objavljenog dana 15.04.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 16.04.2019. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 17.04.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 7053 od 21.05.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom sa invaliditetom izabran je sledeći kandidat, i to:

Za Kliniku za očne bolesti – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

  1. Milena Mladenović, medicinska sestra.

II

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin