Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 15.04.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 16.04.2019. godine na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 17.04.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 7054 od 21.05.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 6 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 9 zdravstveni radnika sa srednjom stručnom spremom i 1 nemedicinskog tehničkog radnika sa visokom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

6 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom

I za Pejsmejker centar – 1 lekar specijalista interne medicine

 • dr Vesna Bisenić, mr sci.med. lekar specijalista interne medicine

II za Kliniku za nefrologiju – 1 doktor medicine/doktor medicine na specijalizaciji iz odgovarajuće grane medicine

 • dr Danka Bjelić, doktor medicine

III za Kliniku za vaskularnu hirurgiju – 1 doktor medicine/doktor medicine na specijalizaciji iz vaskularne hirurgije

 • dr Aleksandar Mitrović, lekar na specijalizaciji iz vaskularne hirurgije

IV za Centar za nuklearnu medicine - 1 doktor medicine/doktor medicine na specijalizaciji iz nuklearne medicine

 • dr Jelena Pantović, lekar na specijalizaciji iz nuklearne medicine

V za Kliniku za kardiologiju – 2 doktora medicine/doktora na specijaliazciji iz odgovarajuće grane medicine

 • dr Dario Jelić, lekar na specijalizaciji iz interne medicine
 • dr Vladimir Zobenica, lekar na specijalizaciji iz interne medicine

9 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

I za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hiruršku – 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Maja Gajić, medicinska sestra

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jovana Kostić, medicinska sestra

III za Kliniku za vaskularnu hirugiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Jelena Lukić, medicinska sestra

IV za Kliniku za urologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Sonja Lazić, medicinska sestra

V za Kliniku za hematologiju – 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom

 • Marija Zavišić, laboratorijski tehničar

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Marina Lazović, medicinska sestra

VII za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo – 1 ginekološko-akušerska sestra sa srednjom stručnom spremom

 • Ivana Venčić, ginekološko-akušerska sestra

VIII za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar – 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

 • Milica Beatović, medicinska sestra
 • Aleksandra Rangelov, medicinska sestra

za 1 nemedicinskog tehničkog radnika sa visokom stručnom spremom

I za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela – X nož za Kliniku za neurohirurgiju – 1 inženjer investicionog i tehničkog održavanja uređaja i opreme

 • Tijana Pantelić, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

II

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin