Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 16.04.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 19.04.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7226 od 23.05.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad primljeni sledeći kandidati:

13 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, i to za:

I za Kliniku za grudnu hirurgiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Vasić Jelena, doktor medicine

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Vujović Ankica, doktor medicine

III za Kliniku za urologiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Cvijanović Đorđe, doktor medicine

IV za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane - 1 lekar specijalista higijene ishrane na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Pejić Aleksandra, specijalista higijene

V za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Velić Milan, doktor medicine

VI za Kliniku za neurologiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Ivanović Jovana, doktor medicine

VII za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu - 1 doktor medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Sekulić Danijela, doktor medicine

VIII za Kliniku za neurohirurgiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Čović Miljana, doktor medicine

IX za Službu za mikrobiologiju - 1 doktor medicine/specijalista mikrobiologije sa parazitologijom na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Manitašević Vanja, doktor medicine

X za Kliniku za vaskularnu hirurgiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Ambulantno polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku

 • dr Gaković Branko, doktor na specijalizaciji

XI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Lazarević Milana, doktor medicine

XII za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar - 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Simonović Isidora, doktor medicine

XIII za Službu za patohistologiju - 1 doktor medicine/specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • dr Radaković Jovana, doktor medicine

1 zdravstveni saradnik sa visokom stručnom spremom i to za:

I za Kliniku za hematologiju - 1 diplomirani biolog,na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Sekulić Teodora, master biolog

 

5 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i to za:

I za Centar za medicinsku biohemiju - laboratorijski tehničar – transfuzista sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 • Todorović Olivera, strukovni laboratorijski tehničar

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane - dijetetičar nutricionista sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla, u trajanju do 3 meseca:

 • Maksimović Anđa, strukovni dijetetičar-nutricionista

III za Kliniku za pulmologiju - medicinska sestra tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 • Mandić Marija, strukovna medicinska sestra

IV za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo - ginekološko akušerske sestre sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad:

 • Denkić Aleksandra, strukovna medicinska sestra-babica
 • Đalović Jelena, strukovna medicinska sestra-babica

35 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i to za:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Kojić Milena, medicinska sestra
 • Ćirović Ivana, medicinska sestra
 • Ljubinković Jelena, medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar
- 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca u Odeljenju neurohirurgije Klinike za urgentnu hirugiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

 • Jovanović Vladan, medicinski tehničar

- 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla za rad u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije II Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • Marković Ana, medicinska sestra

- 1 medicinska sestra /tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju urgentne neurologije u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • Radeka Vlado, medicinski tehničar

III za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Skorupan Nela, medicinska sestra

IV za Kliniku za vaskularne bolesti
- 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Janković Jelena, medicinska sestra

- 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Stojmenović Tijana, medicinska sestra

V za Pejsmejker centar - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Tišler Anastasija, medicinska sestra

VI za Kliniku za psihijatriju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nikitović Milan, medicinski tehničar

VII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Lazarević Sofija, medicinska sestra
 • Pančić Marko, medicinski tehničar
 • Vijatović Danica, medicinska sestra

VIII za Kliniku za hematologiju - 3medicinske sestre/tehničara opšteg smerasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ćirković Nikola, medicinski tehničar
 • Stanisavljević Terezija, medicinska sestra
 • Mitić Jelkica, medicinska sestra

IX za Kliniku za kardiohirurgiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Golubović Brankica, medicinska sestra
 • Jović Milena, medicinska sestra
 • Stanković Silvana, medicinska sestra

X za Kliniku za otorinolaringologiju i MF hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Milosavljević Marija, medicinska sestra

XI Klinika za dermatovenerologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ilić Arianna, medicinska sestra

XII za Kliniku za kardiologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Mijailović Jelena, medicinska sestra
 • Marković Milica, medicinska sestra
 • Sazdanović Milena, medicinska sestra

XIII za Kliniku za pulmologiju - 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Nešić Milica, medicinsku sestra
 • Ćirković Miloš, medicinski tehničar
 • Pavlović Ružica, medicinska sestra

XIV za Kliniku za grudnu hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Ninović Tamara, medicinska sestra

XV za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
- 5 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Đorđević Kristina, medicinska sestra
 • Glišić Ilija, medicinski tehničar
 • Tagić Marina, medicinska sestra
 • Atanackov Jovana, medicinska sestra
 • Ostojić Irena, medicinska sestra

- 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Operacionom bloku sa centralnom sterilizacijom a za rad na sterilizaciji

 • Ratkovac Danijel, medicinki tehničar

 

10 administrativno tehničkih radnika:

Tehnički radnici sa srednjom stručnom spremom:

I za Službu za ekonomsko-finansijske poslove – 2 izvršioca u Odeljenju za fakturisanje zdravstvenih usluga Službe za ekonomsko finansijske poslove na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Jokić Milica
 • Tomić Ratković Katarina

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom:

I za Službu za tehničke i druge poslove
– 4 pomoćna radnika na nezi bolesnika na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Milanović Nemanja
 • Čopić Zoran
 • Nikolić Filip
 • Gajić Jovan

– 4 spremača na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

 • Janković Živoslava
 • Ivanović Marija
 • Stanić Vesna
 • Bujagić Slađana

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin