Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 08.08.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 09.08.2019. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 13.08.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 12346 od 06.09.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 22 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • dr. Maja Jokanović, doktor medicine

1 lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • dr. Branislava Jošić, lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

II za Kliniku za grudnu hirurgiju

1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca   

 • dr. Marina Moromila, doktor medicine

III za Kliniku za urologiju

2 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajnju do 3 meseca

 • dr. Milan Bogdanović, doktor medicine
 • dr. Nikola Lađević, doktor medicine

IV Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška klinika

1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • dr. Milorad Reljić, doktor medicine

V Klinika za dermatovenerologiju

1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • dr. Vojislav Bumbaširević, doktor medicine

VI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Metaboličkoj jedinici Odeljenja internističke intenzivne nege Klinike za urgentnu internu medicinu u Klinici za endokirnologiju, dijabetes i bolesti metabolizma sa mestom rada u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • dr. Aleksandra Petrović, doktor medicine

1 zdravstveni radnik sa višom stručnom spremom

I za Kliniku za pulmologiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

 • Milena Ivanović, strukovna medicinska sestra

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje za transplantaciju jetre referentnog centra za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju

 • Izbor kandidata nije izvršen.

19 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

I za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju -2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Slavica Nikolić, medicinska sestra
 • Marija Todorović, medicinska sestra

II za Kliniku za urologiju-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jovana Zafirović, medicinska sestra
 • Izbor drugog kandidata nije izvršen, biće ponovljen konkurs u narednom periodu.

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo - 1 ginekološko akušerskasestra sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jasmina Radojičić, ginekološko-akušerska sestra

1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Amina Zećirović, pedijatrijska sestra

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ivana Živojinović, medicinska sestra

V za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju-2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Vladimir Šekularac, medicinski tehničar
 • Izbor drugog kandidata nije izvršen, biće ponovljen konkurs u narednom periodu.

VI za Kliniku za infektivne i tropske bolesti - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Jelena Radojičić, medicinska sestra
 • Izbor drugog kandidata nije izvršen, biće ponovljen konkurs u narednom periodu.

VII za Kliniku za kardiologiju - 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Gordana Birov, medicinska sestra
 • Jovana Godošev, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Prijemnom kardiološkom odeljenju Urgentnog centra.

 • Isidora Nikolić, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Multidisciplinarnom centru za polikliničku dijagnostiku ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska

 • Jelena Borisavljević, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad uOdeljenju invanzivne elektrofiziologije Stacionara 3

 • Kristina Avramović, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Službi urgentne kardiologije

 • Miloš Nikolić, medicinski tehničar

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Stacionaru 1

 • Kristina Ljubić, medicinska sestra

VIII za Kliniku za nefrologiju-1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Zlata Kraker, medicinska sestra

IX za Kliniku za grudnu hirurgiju - 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Ana Ružić, medicinska sestra

X za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar-1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

 • Andrea Dimitrijević, medicinska sestra

1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vremezbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hrirugiju.

 • Jovana Stošić, medicinska sestra

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D.DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin