Rezultati konkursa na neodređeno vreme-Klinika za infektivne i tropske bolesti

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 12.03.2020. godine, a dana 13.03.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 4802od 24.03.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca zbog potrebe hitnog zapošljavanja usled nastale situacije koja je proglašena Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2br. 53-2281/2020 od 10.03.2020. godine („Sl. gl. RS“, broj 23/2020), a u postupku realizacije konkursa primljeni sledeći kandidati, i to:

10 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za potrebe Klinike za infektivne i tropske bolesti, i to:

  1. Sonja Arsić, medicinska sestra
  2. Dragica Pelemiš, medicinska sestra
  3. Radovan Bogavac, medicinski tehničar
  4. Tijana Janković, medicinska sestra
  5. Jelena Radojičić, medicinska sestra
  6. Nikola Gajić, medicinski tehničar
  7. Vladimir Krsmanović, medicinski tehničar
  8. Dejan Golubović, medicinski tehničar
  9. Natalia Elena Vaštag, medicinska sestra
  10. Jelena Sekulić, medicinska sestra

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
prof. dr Milika Ašanin