Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 05.10.2016. godine, a 11.10.2016.godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.16393 od 15.11.2016.godine, u radni odnos na neodređeno vreme izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos lekara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 12.09.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.14774 od 13.10.2016.godine izabrani:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos sestara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 12.09.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D..Direktora br. 14775 od 13.10.2016. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 16 medicinskih sestara/tehničara izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 14132 od 28.09.2016. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7551/2016-01 od 26.08.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre /tehničare

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 14365 od 04.10.2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme i to za:

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM I VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 39 IZVRŠILACA NA ODREĐENO VREME:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14133 od 28.09. 2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme
u trajanju od tri meseca i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre /tehničare

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 13217 od 09.09.2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme i to za :

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvena radnika visoke stručne spreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.13215 od 09.09.2016. godine., donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u sklladu sa Zaključkom 51 broj: 112-3965/2016 od 11 aprila 2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredatava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Opširnije...

Obaveštenje o izboru kandidata koji su primljeni u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS , na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 18.07.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11609 od 04 .08.2016.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...