Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre /tehničare

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 14365 od 04.10.2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme i to za:

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM I VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 39 IZVRŠILACA NA ODREĐENO VREME:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14133 od 28.09. 2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme
u trajanju od tri meseca i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre /tehničare

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 13217 od 09.09.2016. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme i to za :

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvena radnika visoke stručne spreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.13215 od 09.09.2016. godine., donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u sklladu sa Zaključkom 51 broj: 112-3965/2016 od 11 aprila 2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredatava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Opširnije...

Obaveštenje o izboru kandidata koji su primljeni u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS , na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 18.07.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11609 od 04 .08.2016.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.10723 od 15.07.2016. godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Kadrovskim planom za Klinički centar Srbije za 2015.godinu Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-520/2015-02 od 07.04.2015. godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS” 1/2015),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 10343 od 07.07.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-5806/2016 od 27.05.2016 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS” 1/2015),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 8890 od 07.06.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-5086/2016 od 27.05.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS” 1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VREME ZA 1 ADMINISTRATIVNOG RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO:

Opširnije...