Obaveštenje o prijemu medicinskih sestara/tehničara u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.19635 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani su sledeći kandidati za radna mesta medicinskih sestara/tehničara:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 23.07.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.15000 od 25.08.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, u Kliniku za neurohirurgiju, Odsek stereotaksične neuroradiohirurgije – Gama nož, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:

Opširnije...

OBAVEŠTENјE O PRIJEMU U RADNI ODNOS MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA

 Po osnovu Konkursa objavlјenog na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje dana 04.05.2015. godine,obaveštavamo vas da suOdlukom Direktora KCS br. 10034 od 01.06.2015. godine, u radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca izabrane su sledeće medicinske sestre/tehničari:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos u KCS

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 26.02.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom Direktora KCS br.5107 od 20.03.2015. godine, izabrani sledeći zdravstveni radnici srednje stručne spreme:

Opširnije...