Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno i određeno vreme doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.04.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora KCS br.7145 od 05.05.2016. godine, izabrani sledeći doktori medicine, odnosno lekari specijalisti odgovarajuće grane medicine:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.04.2016. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d.direktora KCS br.7146 od 05.05.2016. godine u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca u Klinički centar Srbije, primaju sledeći zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom, i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 27.01.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2950 od 23.02.2016. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu medicinskih sestara/tehničara u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.19635 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani su sledeći kandidati za radna mesta medicinskih sestara/tehničara:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 23.07.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.15000 od 25.08.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, u Kliniku za neurohirurgiju, Odsek stereotaksične neuroradiohirurgije – Gama nož, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:

Opširnije...

OBAVEŠTENјE O PRIJEMU U RADNI ODNOS MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA

 Po osnovu Konkursa objavlјenog na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje dana 04.05.2015. godine,obaveštavamo vas da suOdlukom Direktora KCS br. 10034 od 01.06.2015. godine, u radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca izabrane su sledeće medicinske sestre/tehničari:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos u KCS

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 26.02.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom Direktora KCS br.5107 od 20.03.2015. godine, izabrani sledeći zdravstveni radnici srednje stručne spreme:

Opširnije...