Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 04.01.2017. godine, a 13.01.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2201 od 14.02.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 3 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Centar za radiologiju i MR, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 04.01.2017. godine, a dana 13.01.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2203 od 14.02.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.874 od 23.01.2017. godine, a u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i probnim radom od 3 meseca i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 13.12.2016. godine i internet stranici Ministarstva zdravlja RS dana 14.12.2016. godine obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.521, br.522, br.523 i br.525 od 16.01.2017. godine u radni odnos na određeno vreme izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 13.12.2016. godine i Ministarstva zdravlja RS dana 14.12.2016.godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.517, br.518 i br.519 od 16.01.2017.godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za radno mesto tri doktora medicine ili specijalista odgovrajuće grane medicine, osam medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg smera i 1 pomoćnika direktora i rukovodioca sektora Službe za tehničke i druge poslove, izabrani:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.217 od 11.01.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br.16 od 04.01.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od tri meseca i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.14 od 04.01.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7551/2016-01 od 26.08.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

3 IZVRŠIOCA - DOKTOR MEDICINE ILI SPECIJALISTA ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE za Centar za radiologiju i MR

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.18110 od 13.12.2016.godine, i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br.18109 od 13.12.2016. godine, a u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-9666/2016-01 od 26.10.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i probnim radom od 3 meseca i to:

Opširnije...