Obaveštenje o rezultatima konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 02.10.2018. godine, a dana 03.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13316/1 od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 1 molekularnog biologa, 10 pomoćnih radnika i 10 spremača

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12727 od 23.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 5 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12148 od 10.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 fizičara i 1 medicinsku sestru/tehničara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 13.09.2018. godine, na sajtu NSZ dana 14.09.2018. godine, a dana 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12147 od 10.10.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 3 viša radiološka tehničara i 4 medicinske sestre

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11855 od 03.10.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11803 od 02.10.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju do 3 meseca za 1 lekara specijalistu interne medicine za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 31.08.2018. godine i sajtu NSZ, a dana 05.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 11672 od 27.09.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za prijem 2 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom i 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 11029 od 12.09.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00597/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-4955/2018 od 31.05.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Kadrovskim planom za Klinički centar Srbije za 2018 godinu broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 lekara, 1 molekularnog biologa, 2 više medicinske sestre, 3 VRT, 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, 10 spremača i 10 pomoćnih radnika u zdravstvu

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11030 od 12.09.2018.godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem 2 više medicinske sestre i jednog diplomiranog pravnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 10821 od 06.09.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Klinički centar Srbije, primaju se 2 medicinske sestre/tehničari sa višom stručnom spremom, i to:

Opširnije...