Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika na neodređeno vreme za potrebe Klinike za neurohirugiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 9265 od27.07.2018. godine,a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00723/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaklјučku 51 Broj 112-6160/2018 od 28.06.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 2 više medicinske sestre i jednog diplomiranog pravnika na odredjeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. ­­­­ 9264 od 27.07.2018. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za 1 magacionera, 18 pomoćnih radnika na nezi bolesnika i 26 spremača

Po osnovu konkursa koji je objavlјen dana 04.07.2018. godine na internet stranici KCS na internet stranici NSZ i na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 9060 od 25.07.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primlјeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos 30 spremača na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 8775 od 19.07.2018. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu kandidata u radni odnos na određeno vreme za 14 doktora medicine, 1dipl. farmaceuta, 3 medicinske sestre sa višom stručnom spemom, 43 medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom,3 referenta za FTO, 1 magacionera,1 telefonistu, 1 v

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 31.05.2018. godine, dana 01.06.2018. godine na internet stranici NSZ, a 06.06. 2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8510 od 13.07.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu kandidata u radni odnos na neodređeno vreme po Konkursu za prijema na neodređeno vreme 19 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 29 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom.

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 31.05.2018. godine, na sajtu NSZ dana 01.06.2018. godine, a dana 06.06..2018.godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 8509 od 13.07.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.­­­ 7735 od 26.06.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6680 od 30.05.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6681 od 30.05.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00526/2018-02 od 07.05.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-3878/2018 od 25.04.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem lekara na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 24.04.2018. godine, a 25.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6422 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog za 5 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine, i to:

Opširnije...