Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 1536 od 05.02.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i administrativno tehničkih radnika sa visokom, višom, srednjom i nižom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 16.11.2018. godine, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16027 od 26.12.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca, tj radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za potrebe organizacionih jedinica Kliničkog centra Srbije, primaju se i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog dana 16.11.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora broj 16025 od 26.12.2018. u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultate konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 16.11.2018. godine, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16026 od 26.12.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCS, primaju se i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme NHK

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13807 od 16.11.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.1/15)

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 13806 od16.11.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS 112-01-1095/2018-02 od 03.10.2018.godine o Zaključku 51 Broj 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 3.10.2018 o Zaključku 51 br 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13805 od 16.112018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za

Opširnije...

Obaveštenje o izboru knadidanta za prijem u radni odnos na određeno vreme za 3 viša radiološka tehničara i 4 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 04.10.2018. godine, a dana 05.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br . 13315/1od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

Opširnije...

Obaveštenje o rezultatima konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 02.10.2018. godine, a dana 03.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13316/1 od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 1 molekularnog biologa, 10 pomoćnih radnika i 10 spremača

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12727 od 23.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Još članaka...

  1. Rezultati konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 5 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom
  2. Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 fizičara i 1 medicinsku sestru/tehničara
  3. Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 3 viša radiološka tehničara i 4 medicinske sestre
  4. Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
  5. Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju do 3 meseca za 1 lekara specijalistu interne medicine za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
  6. Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za prijem 2 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom i 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom
  7. Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 lekara, 1 molekularnog biologa, 2 više medicinske sestre, 3 VRT, 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, 10 spremača i 10 pomoćnih radnika u zdravstvu
  8. Rezultati konkursa za prijem 2 više medicinske sestre i jednog diplomiranog pravnika na određeno vreme
  9. Rezultati Konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 3 doktora medicine, 1 diplomiranog fizičara 2 viša radiološka tehničara 2 medicinske sestre za Kliniku za neurohirurgiju
  10. Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 4 doktora medicine, 45 medicinskih sestara i 3 spremača