Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - doktori medicine, dipl. psiholog, dipl. farmaceut, dipl. medicinski biohemičar

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.06.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 06.06.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9276 od 10.07.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za: 17 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine, 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom i to diplomiranog psihologa za Kliniku za psihijatriju; 1 diplomiranog farmaceuta za za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje 1 diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara za Centar za medicinsku biohemiju izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9022 od 03.07.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 9023 od 03.07.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-5003/2017 od 26. maja 2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i saglasnosti Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-599/2017-02 od 30. maja 2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 11.05.2017. godine, a 12.05.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i NSZ, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8436 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za 24 medicinske sestre/tehničara sa srednjom i višom stručnom spremom, izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno vreme - doktori medicine/specijalisti i dipl. farmaceut

Po osnovu konkursa objavljenog objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 11.05.2017. godine, a 12.05.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS Nacionalne službe za zapošljavanje, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora br. 8435 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za 12 doktora medicine/lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i 1 diplomiranog farmaceuta primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavljenog dana 11.05.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, a dana 12.05.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8433 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 19 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme - doktori medicine/specijalisti i diplomirani biolog

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 11.05.2017. godine, a 12.05.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS Nacionalne službe za zapošljavanje, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora br. 8434 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 zdravstvena radnika/saradnika sa visokom stručnom spremom primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme - sistem inženjer, stručni saradnik za administrativne poslove i referent za administrativne poslove

Po osnovu konkursa objavljenog dana 11.05.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, a dana 12.05.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 8437 od 15.06.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na odredjeno vreme - spremači, servirke i magacioner

Po osnovu konkursa objavljenog dana 11.05.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, a dana 12.05.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8263 od 13.06.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme do 3 meseca za radna mesta za 1 magacionera, 2 servirke i 10 spremača zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.7864 od 02.06.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...