Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 7859 od 02.06.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 3929/2017 od 5. maja 2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br. 112-01-491/2017-02 od 09. maja 2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 6758 od 11.05.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine, Zaključkom 51 broj 112-12258/2016 od 28.12.2016. godine i Zaključkom 51 broj 112-2833/2017-1 od 28.03.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i ispravkom saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br.112-01-1113/2016-02 od 20.04.2017. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.04.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije, a dana 10.04.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6473 od 05.05.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 10 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.04.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije, a dana 10.04.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 6474 od 05.05.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 8 zdravstvenih radnika više stručne spreme i 19 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za doktore medicine

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 5117 od 6.04.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-11219/2016-1 od 24.11.2016. godine i Zaključkom 51 Broj 112-1733/2017 od 27.02.2017.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5118 od 6.04.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-1733/2017 od 27.02.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme za 9 doktora

Po osnovu konkursa objavljenog objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, Kliničkog centra Srbije i Ministarstva zdravlja RS 24.02.2017. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V. D. Direktora br. 4695 od 29.03.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za 9 doktora medicine/lekara na specijalizaciji/lekara specijalista, i to:

Opširnije...