Klinika za urgentnu hirurgiju

Telefon: 011 / 3618 - 444

DIREKTOR KLINIKE Prof. dr Tomislav Ranđelović
ZAMENIK DIREKTORА KLINIKE Prof. dr Branislav Stefanović
GLAVNA SESTRA KLINIKE Ljiljana Đukić
ZAMENIK GLAVNE SESTRE Marija Đurić
TEHNIČKI SEKRETAR Dragoslava Stanković

PRIJEMNO TRIJAŽNA SLUŽBA UC
NAČELNIK Dr Dragoslava Marković
GLAVNA SESTR SLUŽBE Biljana Petrović
ZAMENIK GLAVNE SESTRE SLUŽBE Snežana Milanović


ODELjENјE ZA TRANSPLATACIJU ORGANA
NAČELNIK Ass. dr Zlatibor Lončar
GLAVNA SESTRA Marija Đurić


PRIJEMNO TRIJAŽNA SLUŽBA
NAČELNIK SLUŽBE Ass. dr Vladimir Arsenijević
GLAVNI TEHNIČAR SLUŽBE Dejan Milenković

Opšta hirurška ambulanta
ŠEF HIRURŠKE AMBULANTE Dr Miomir Gvozdenović
GLAVNI TEHNIČAR AMBULANTE Nebojša Denić


Neurohirurška ambulanta
ŠEF AMBULANTE Dr Jane Arsov
 GLAVNA SESTRA Jelena Šuljmanac

Ortopedska ambulanta
ŠEF AMBULANTE Dr Goran Damnjanović
GLAVNI TEHNIČAR AMBULANTE Saša Filipović

Hirurška opservacija sa trijažom
GLAVNA SESTRA Marijana Geštamov

HIRURGIJA 1
NAČELNIK HIRURGIJE Prof. dr Vladimir Đukić
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 1 Mirjana Pribićević

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 1 Ass. dr Predrag Savić
GLAVNA SESTRA ODELjENjA Marija Đurić


Pult 366-2253
Intezivna nega 366-2639
Sekretarica 366-2257

HIRURGIJA 2
NAČELNIK HIRURGIJE 2 Prof. dr Željko Laušević
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 2 Svetlana Kuzeljević

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 2 Dr Goran Vuković
GLAVNA SESTRA ODELjENjA Dušica Jojić

Pult 366-2253
Poluintezivna nega 366-2255
Sekretarica 366-2257

HIRURGIJA 3
NAČELNIK HIRURGIJE 3 Doc. dr Pavle Gregorić
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 3 Katarina Zdravković

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 3 Dr Vojin Mihailović
GLAVNA SESTRA ODELjENjA

Pult 366-2263
Poluintezivna nega 366-2261
Sekretarica 366-2260

HIRURGIJA 4
NAČELNIK HIRURGIJE 4 Prof. dr Vasilije Jeremić
GLAVNA SESTRA HIRURGIJE 4 Ivana Tejić

ŠEF ODELjENjA INTEZIVNE NEGE HIRURGIJE 4 Dr Ljiljana Milić
GLAVNA SESTRA ODELjENjA

Pult 366-2263
Poluintezivna nega 366-2266
Sekretarica 366-2263

CENTRALNA INTENZIVNA NEGA URGENTNE HIRURGIJE 366-2287

Odeljenje centralne intenzivne nege urgentne hirurgije
NAČELNIK ODELjENjA Dr Dušan Jovanović

Intenzivna nega za torakoabdomenalnu i ortopedsku hirurgiju
ŠEF INENZIVNE NEGE Ass. dr Krstina Doklestić

Intenzivna nega za MF traumatologiju
ŠEF INTENZIVNE NEGE Dr Goran Lazović
Sekretarica šoka 366-2292ODELjENjE CENTRALNE INTENZIVNE NEGE URGENTNE NEUROHIRURGIJE 366-2286
NAČELNIK ODELjENjA Dr Jane Arsov, mr. sci. med.

Ostali kadar Centralne intenzivne nege urgentne hirurgije obezbeđuje
SLUŽBA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJUM
CENTRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJUNAČELNIK SLUŽBE Prof dr Vesna Bumbaširević
GLAVNA SESTRA SLUŽBE Fatima Dolićanin

Odeljenje anesteziologije i reanimatologije
NAČELNIK ODELjENjA Dr Nataša Petrović
GLAVNA SESTRA SLUŽBE Vesna Lazić

Odeljenje anesteziologije pri OP sali
ŠEF ODSEKA dr Miodrag Milenović
GLAVNA SESTRA ODSEKA Marija Zdravković

ODSEK REANIMATOLOGIJE PRI PRIJEMNOM ODELjENјU:

ŠEF ODSEKA dr Marija Milenković
GLAVNA SESTRA Vesna Momčilović

Odeljenje intenzivne terapije
NAČELNIK ODELjENjA Dr Biljana Damnjanović
GLAVNI TEHNIČAR ODELjENjA Miloš Milojević

Odsek intenzivne terapije – septični
ŠEF ODSEKA Dr Jelena Vrućinić Kozić
GLAVNA SESTRA ODSEKA

Odsek intenzivne terapije – aseptični
ŠEF ODSEKA Dr Aleksandra Mladenović
GLAVNA SESTRA ODSEKA Dragana Milenković

Odsek za kadaveričnu donaciju
ŠEF ODSEKA
GLAVNA SESTRA ODSEKA Jasmina Zdravković

Kabinet za konsultativne preglede
ŠEF KABINETA Dr Irena Jozić

ODELjENjE ZA NEUROTRAUMATOLOGIJU
NAČELNIK NH “E” ODELjENjA Dr Toplica Milojević
GLAVNA SESTRA Olgica Stamenić

ŠEF INTENZIVNE NEGE Dr Vesna Janošević
GLAVNA SESTRA INTENZIVNE NEGE Jasmina Jovanović

Pult 366-2341
Glavna sestra 366-2339
Šok E 366-2257

SLUŽBA ORTOPEDIJE, TRAUMATOLOGIJIJE I MIKROHIRURGIJE U
KLINICI ZA URGENTNU HIRURGIJU URGENTNOG CENTRA
NAČELNIK SLUŽBE Prof. dr Goran Tulić
(ujedno obavlja funkciju Zamenika direktora Klinike)
GLAVNA SESTRA SLUŽBE Dragana Radusin


Pult 366-2250
Sekretarica 366-2242
MIKROHIRURGIJA 366-2330

Odeljenje za koštano zglobnu traumu
NAČELNIK ODELjENjA Dr Vladan Novaković
GLAVNA SESTRA ODELjENjA Kosana Jojić

Odeljenje za povredu kičme
NAČELNIK ODELjENjA
GLAVNA SESTRA ODELjENjA Divna Radenković

Odeljenje za rekonstruktivnu mikrohirurgiju i hirurgiju šake
NAČELNIK ODELjENjA Dr Slađana Anđelković
GLAVNA SESTRA ODELjENjA Miljana Jakovljević

Odeljenje intenzivne nege ortopedije
NAČELNIK ODELjENjA Dr Aleksandar Todorović
GLAVNA SESTRA ODELjENjA posao obavlja Dragana Radusin


OP BLOK 366-2018
NAČELNIK OP BLOKA Dr Goran Kaljević
GLAVNA SESTRA OP BLOKA
GLAVNI INSTRUMENTAR Miša Popović


KABINET ZA PERFUZIJU ORGANA I SPASAVANjE KRVI
ŠEF KABINETA

KABINET ZA EKSPLANTACIJU I TRANSPLATACIJU ABDOMINALNIH ORGANA

Kabinet za minimalno invazivnu hirurgiju
ŠEF KABINETA Dr Mirjana Mihajlovski, mr. sci. med.

Kabinet za konsultativne preglede
ŠEF KABINETA Dr Dragan Lazarević

AMBULANTA ZA ONKOLOŠKI KONZILIJUM ZA OPŠTU, ABDOMINALNU I URGENTNU PATOLOGIJU
Medicinska sestra – tehničar Terzić Margareta
Tehnički sekretar ambulante Danijela Jović