Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 8890 od 07.06.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-5086/2016 od 27.05.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS” 1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VREME ZA 1 ADMINISTRATIVNOG RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br 8390 od 30.05.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošlјavanja u skladu saZaklјučkom 51 Broj 112-3965/2016 od 11.04.2016.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odluke v.d. direktora br 8391 od 30.05.2016 godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS” 1/2015),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno i određeno vreme doktora medicine

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.04.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora KCS br.7145 od 05.05.2016. godine, izabrani sledeći doktori medicine, odnosno lekari specijalisti odgovarajuće grane medicine:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.04.2016. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d.direktora KCS br.7146 od 05.05.2016. godine u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca u Klinički centar Srbije, primaju sledeći zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom, i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 27.01.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2950 od 23.02.2016. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu medicinskih sestara/tehničara u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.19635 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca izabrani su sledeći kandidati za radna mesta medicinskih sestara/tehničara:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 23.07.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.15000 od 25.08.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, u Kliniku za neurohirurgiju, Odsek stereotaksične neuroradiohirurgije – Gama nož, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:

Opširnije...

OBAVEŠTENјE O PRIJEMU U RADNI ODNOS MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA

 Po osnovu Konkursa objavlјenog na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje dana 04.05.2015. godine,obaveštavamo vas da suOdlukom Direktora KCS br. 10034 od 01.06.2015. godine, u radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca izabrane su sledeće medicinske sestre/tehničari:

Opširnije...